Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

VIII Niedziela (C) okresu zwykłego
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Syr 27,4-7): Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, podobnie okazują się błędy człowieka w jego rozumowaniu. Piec wystawia na próbę naczynia garncarza, a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Hodowlę drzewa poznaje się po jego owocach, podobnie serce człowieka po rozumnym słowie. Nie chwal człowieka, zanim poznasz, jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi.
Psalm Responsoryjny: 91
R/. Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże.
Dobrze jest dziękować Panu, śpiewać Twemu imieniu, Najwyższy: z rana głosić Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami.

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu Pańskim, rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga.

Nawet i w starości wydadzą owoc, zawsze pełni życiodajnych soków. aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, On Opoką moją i nie ma w Nim nieprawości.
Drugie Czytanie (1Kor 15,54-58): Bracia: Kiedy już to, co śmiertelne, przyodzieje się w nieśmiertelność, wtedy sprawdzą się słowa, które zostały napisane: „Zwycięstwo pochłonęło śmierć. Gdzież jest, o śmierci, twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” Ościeniem zaś śmierci jest grzech, a siłą grzechu Prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu.
Śpiew przed Ewangelią (Flp 2,15-16): Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Łk 6,39-45): Opowiedział im też przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: "Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku", gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

„Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro”

Dr. Johannes VILAR (Köln, Niemcy)

Dzisiaj jesteśmy spragnieni Boga, szaleńczo spragnieni szukania sensu we własnym życiu i we własnych działaniach. Dowodzi tego ogromny „boom” zainteresowaniem ezoteryką, jednak teorie samo-zbawienia, nie działają. Za pośrednitwem proroka Jeremiasza, Bóg wyraża żal, że Jego lud popełnij dwojakie zło: porzucił Jego samego, czyli swojego Boga- źródło żywej wody, by wyżłobić sobie zbiorniki, zbiorniki popękane, które nie mogły zatrzymać wody (por. Jr 2,13)

Są tacy, którzy błądzą między pseudo-filozofiami i pseudo-religiami — ślepcy prowadzący ślepych (por. Łk 6, 39) — aż zniechęceni, tak jak św. Augustyn, przez własny wysiłek i łaskę Bożą, nawracają się, ponieważ odkrywają spójność i transcendencję wiary objawionej. Jak mówi św. Josemaría Escrivá: „Ludzie mają spojrzenie płaskie, przyziemne, dwuwymiarowe. Gdy zaczniesz żyć życiem nadprzyrodzonym, otrzymasz od Boga trzeci wymiar: wysokość, a wraz z nią kształt, ciężar i objętość”.

Benedykt XVI rzucił światło na wiele aspektów wiary poprzez pełne inspiracji teksty naukowe i teksty duszpasterskie, takie jak jego trylogia „Jezus z Nazaretu”. Zauważyłem, jak wielu nie-katolików wzoruje się na jego naukach, (tak, jak na naukach św. Jana Pawła II). Nie jest to przypadek, ponieważ nie ma dobrego drzewa, które by wydawało zły owoc, ani też nie ma złego drzewa, które by wydawało dobry owoc (por. Łk 6,43).

Można by poczynić znaczne postępy w ekumenizmie, gdyby było więcej dobrej woli i więcej miłości do prawdy, (wielu nie nawraca się z powodu uprzedzeń i więzi społecznych, które nie powinny być żadną przeszkodą, ale jednak nią są). Mimo wszystko dziękujmy Bogu za te dary, (św. Jan Paweł II nie wahał się stwierdzić, że Sobór Watykański II jest wielkim darem Boga dla Kościoła w XX wieku); módlmy się o jedność - wielką intencję Jezusa Chrystusa, o którą sam modlił się podczas Ostatniej Wieczerzy.

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «Wydaje się rzeczywiście, że samopoznanie jest najtrudniejsze ze wszystkich. Nawet oko, które widzi rzeczy zewnętrzne, nie widzi siebie, i nawet nasze własne zrozumienie, gotowe osądzać grzech drugiego, nie śpieszy się, by dostrzec swoje własne wady» (św. Bazyli Wielki)

  • «Życie Chrystusa staje się naszym; otrzymujemy nowy sposób bycia: możemy myśleć jak On, postępować jak On, widzieć świat i rzeczy oczami Jezusa» (Franciszek)

  • «Miłość ożywia i inspiruje praktykowanie wszystkich cnót. Jest ona ‘więzią doskonałości’ (Kol 3, 14); jest formą cnót; wyraża je i porządkuje między sobą; jest źródłem i celem ich chrześcijańskiego praktykowania. Miłość usprawnia i oczyszcza naszą ludzką zdolność miłowania. Podnosi ją do nadprzyrodzonej doskonałości miłości Bożej» (Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1.827)