Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

6 stycznia (Boże Narodzenie)

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Mk 1,6-11): I tak głosił Jan: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby się schylić i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i Ducha jak gołębicę zstępującego na siebie. A z nieba odezwał się głos: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie».

«Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie»

+ Rev. D. Josep VALL i Mundó (Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj Kościół świętuje Chrzest Pański. Tamtego dnia wszystkie wody świata zostały oczyszczone i otrzymały moc, by oczyszczać z grzechu. Chociaż chrzest, którego udzielał Jan, miał jedynie znaczenie nawrócenia i uznania naszej grzeszności, Jezus chciał go przyjąć przez solidarność ze wszystkimi ludźmi, idąc na czele odnowionej Ludzkości. «On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą.» (2Kor 5,21). Jezus wprowadzi nowy Chrzest, który uczyni nas dziećmi Boga w Nim i pogodzi nas z Ojcem: stanie się Barankiem Bożym, który gładzi grzechy świata.

«Także dzisiaj — pisze św. Grzegorz z Nazjanzu — Chrystus jest światłością; pozwólmy, aby to boskie światło nas przeniknęło. Chrystus jest chrzczony, zejdźmy wraz z Nim do wody, aby później zostać wraz z Nim wyniesionym». Tamtego dnia, nad Jordanem, ujrzeć można było jak zstępuje na Pana Duch Święty i usłyszeć głos Ojca: «Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie» (Mk 1,11). Jan Paweł II komentuje, że «wychodząc z wód świętego źródła, każdy chrześcijanin znów słyszy głos, który pewnego dnia rozległ się nad rzeką Jordan: "Ty jesteś mój Syn..."; i rozumie, że został zrównany z umiłowanym Synem, stając się synem adoptowanym».

Św. Cyryl z Jeruzalem każe nam się zastanowić nad tym nadprzyrodzonym faktem, mówiąc nam: «Jeśli twoja pobożność jest szczera, na ciebie także zstąpi Duch Święty i usłyszysz głos Ojca, dobiegający z wysokości : "Ten nie był moim synem, ale teraz, po Chrzcie, stał się synem moim». Począwszy od tego momentu, wszyscy jesteśmy zaproszeni do podążania tą Drogą, co Jezus, aby poznać Jego Prawdę, aby żyć tym samym Życiem. Jesteśmy wybrani, namaszczeni i posłani, aby brać udział w misji apostolskiej. Jesteśmy też synami kochanymi i ulubionymi, i Ojciec będzie miał upodobanie w każdym z nas.