Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

11 czerwca: Świętego Barnaby Apostoła
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz 11,21-26; 13,1-3): W Antiochii wielka liczba ludzi uwierzyła i nawróciła się do Pana. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie. Wysłano do Antiochii Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działania łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę dla Pana. Udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.

W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: „Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem”. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk, wyprawili ich.
Psalm Responsoryjny: 98
R/. Pan Bóg objawił swoją sprawiedliwość.
Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio, cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry, przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy, przy trąbach i przy dźwięku rogu na oczach Pana, Króla, się radujcie.
Śpiew przed Ewangelią (Mt J 13, 34 ): Alleluja, alleluja, alleluja. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mt 10,7-13): Jezus rzekł do uczniów: idźcie i głoście "Bliskie już jest królestwo niebieskie". Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski! Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego pokój wasz; jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was!

«Idźcie i głoście bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych...»

Rev. D. Jordi POU i Sabater (Sant Jordi Desvalls, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj obchodzimy wspomnienie apostoła Józefa, «nazwanego przez Apostołów Barnabas, to znaczy "Syn Pocieszenia"» (Dz 4,36). Od samego początku był to człowiek hojny: «sprzedał ziemię, którą posiadał, a pieniądze przyniósł i złożył u stóp Apostołów» (Dz 4,37). Zaprowadził świętego Pawła do Apostołów wtedy, kiedy wszyscy się go bali, a tym samym otworzył apostolat na wszystkie narody. Najpierw, w Antiochii, gdzie «zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu; był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką liczbę [wiernych] dla Pana» (Dz 11,23-24). Wyjątkowa była jego gorliwość apostolska, dzięki której urzeczywistnił nakaz Mistrza: «Idźcie i głoście: "Bliskie już jest królestwo niebieskie"» (Mt 10,7).

«Wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem» (Dz 13,2), ogłosił Duch Święty: poszli do Cypru i Azji Mniejszej, wiele wycierpieli dla Pana. Dzieliło ich też wiele różnic z powodu Marka, który ich opuścił w połowie drogi i Paweł go nie akceptował, lecz Barnaba zaufał mu i poźniej już widziemy Marka współpracującego z Piotrem i Pawłem.

Uczmy się nie katalogować ludzi raz na zawsze, gdyż «dusze, tak jak wino z czasem stają się coraz lepsze» (Święty Josemaría), jeśli są wspierane przez zaufanie i miłość, «nikogo nie można poznać, jeśli się go nie pokocha» (Święty Augustyn).

Kiedy widzimy czyjąś słabość i upadek postępujmy jak Bernaba, którego imię oznacza “człowieka, który się stara”, i “który ożywia i zaraża entuzjazmem”. To cechy, których wyjątkowo teraz potrzebujemy. Dlatego zwracajmy się do Pana słowami kolekty: «spraw, aby Twój Kościół słowem i czynem wiernie szerzył Ewangelię Chrystusa, którą Apostoł [Bernaba] odważnie głosił».