Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

25 lipca: Świętego Jakuba Apostoła, patrona Hiszpanii
Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dz Iz 49, 1-6): Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was - życie.

Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
Psalm Responsoryjny: 116
R/. Cenna przed Panem śmierć Jego wyznawców.
Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: „Jestem w wielkim ucisku”. I zalękniony wołałem: „Każdy człowiek jest kłamcą”.

Czym się Bogu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.

Cenna jest w oczach Pana śmierć jego wyznawców. Panie, jestem Twoim sługą, Twym sługą, synem Twojej służebnicy, Ty rozerwałeś moje kajdany.

Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed Jego ludem.
Drugie Czytanie (2Kor 4,7-15): Bracia: Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa objawiło się w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was - życie. Cieszę się przeto owym duchem wiary, według którego napisano: „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”; my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.
Śpiew przed Ewangelią (J 15,16): Alleluja, alleluja, alleluja. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. Alleluja, alleluja, alleluja.
Tekst Ewangelii (Mt 20,20-28): Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: «Czego pragniesz?» Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował».

Gdy dziesięciu [pozostałych] to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

«Nie wiecie o co prosicie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stornie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował»

Rev. D. Antoni ORIOL i Tataret (Vic, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiejszy fragment Ewangelii Świętego Mateusza daje nam wiele lekcji. Ograniczę się do podkreślenia jednej z nich, która odnosi się do absolutnego panowania Boga nad historią: zarówno tej odnoszącej się do wszystkich ludzi jako całości (ludzkości), jak do każdej z grup ludzkich (w naszym przypadku, dla przykładu, rodziny Zebedeusza), jak i do każdego człowieka indywidualnie. Dlatego Jezus wyraźnie mówi im: «Nie wiecie o co prosicie» (Mt 20,22).

Zasiądą po prawicy Jezusa Chrystusa ci, którzy zostali do tego przeznaczeni przez Ojca: «Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował» (Mt 20,23). Nie ma wątpliwości, tak się stanie. Mówi się: «Nawet liść na drzewie nie porusza się bez woli Pana». A to dlatego, że Bóg jest Bogiem. Powiedzmy to również w odwrotnej kolejności: gdyby tak nie było, Bóg nie byłby Bogiem.

Biorąc pod uwagę ten fakt, który w sposób nieunikniony nakłada się na wszelkie ludzkie warunki, nam ludziom pozostaje tylko akceptacja i kult (bo Bóg objawił się nam jako Absolut); zaufanie i miłość w drodze (bo Bóg objawił nam się jednocześnie jako Ojciec); ...a w końcu, co największe i ostateczne: usiąść obok Jezusa (po prawej lub lewej stronie, ostatecznie to drugorzędna kwestia).

Zagadka Bożego wybrania i predestynacji rozwiązuje się dla nas tylko przez zaufanie. Lepszy jeden miligram zaufania złożony w sercu Boga niż cała masa świata naciskająca na nas. W rzeczywistości «Święty Jakub żył krótki czas, bo już na początku tchnął w nim wielki zapał: pogardził tym co ludzkie i wspiął się na szczyt tak niepojęty, że natychmiast zmarł» (św. Jan Chryzostom).

Myśli na dzisiejszą Ewangelię

  • «To tak jakby Jezus chciał mi powiedzieć: mówicie mi o honorach i zaszczytach, a ja wam mówię o zmaganiach i udrękach. To nie jest czas nagród» (Święty Jan Chryzostom)

  • «Pokusą chrześcijaństwa bez krzyża o Kościoła w pół drogi, takiego który nie chce iść tam, gdzie chce Ojciec, jest pokusa triumfalizmu. Chcemy zwycieżyć dzisiaj bez krzyża, światowo, racjonalnie» (Franciszek)

  • «Odkupienie Chrystusa polega na tym, że "przyszedł On... dać swoje życie na okup za wielu" (Mt 20, 28), to znaczy umiłował swoich "do końca" (J 13, 1), aby zostali wykupieni z "odziedziczonego po przodkach złego postępowania" (1 P 1,18).» (Katechizm Kościoła Katalickiego, nr 622)