Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Temat evangeli.net

Pan Jezus w Tajemnicach Ròżańcowych

  1. Tajemnice Bolesne
    1. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Dotarliśmy już do “kluczowego momentu” życia Jezusa. Ten “dramatyczny finał” na Górze Czaszki (już nazwa mówi sama za siebie!) nie był improwizacją. Może się nam to wydawać nieprawdopodobne, ale przed stworzeniem świata Bóg miał to już “prze-widziane” (to kolejna tajemnica!).

Święty Paweł, który spisał tradycję, jaką mu wykładano, jest całkowicie dosłowny: «W Nim bowiem [w Chrystusie] wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci (…), przez Jego krew» (Ef1,3-4.7) (skróciliśmy cytat, prawdopodobnie odbierając mu blask). Tak nas pobłogosławił Ojciec z Nieba: przez Krew swojego Syna!

Kiedy Pan Jezus zostaje “odgwożdżony” i “spuszczony” ze SWOJEGO Krzyża i złożony w objęcia swej (naszej) Matki, nie ma już więcej Krwi: przelała się CAŁA dla naszego wiecznego zbawienia (rozwiń«A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: 'Wykonało się!' I skłoniwszy głowę oddał ducha»)