Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Temat Tajemnicach Różańcowych

Temat evangeli.net

Wybierz temat, aby zobaczyć jego zawartość.

Pan Jezus w Tajemnicach Ròżańcowych

Tradycja Różańca Świętego liczy sobie ponad tysiąc lat. Odmawianie go przeplata recytację modlitw (Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu…) z rozważaniem tak zwanych “Tajemnic Różańcowych”, które są kluczowymi momentami “flashami” przejścia Jezusa Chrystusa przez ten świat. 

Ta chrystologiczna trasa rozpoczyna się wraz z Poczęciem się Jezusa w łonie Maryi Dziewicy i kończy na Wniebowstąpieniu (cykl zamyka się “Zesłaniem Ducha Świętego” i tajemnicami “Wniebowzięcia” i “Ukoronowania” Maryi). Całkiem słusznie Święty Paweł VI nazwał Różaniec «kompendium życia Chrystusa».

W sekcji Temat·evangeli·net będziemy rozważać te tajemnice w sposób charakterystyczny dla naszego serwisu, będziemy wyjaśniać fakty z życia Pana Jezusa poprzez komentarze Ewangelii. Wiele z tych komentarzy evangeli.net bezpośrednio opowiada o życiu Jezusa. Tym razem wykorzystamy je i dostosujemy nie do rytmu kalendarza liturgicznego, ale do biegu Tajemnic Różańcowych.

 1. Tajemnice Radosne
  1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
  2. Nawiedzenie świętej Elżbiety
  3. Narodzenie Pana Jezusa
  4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni
  5. wśród uczonych w świątyni
 2. Tajemnicach Różańcowych
  1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
  2. Objawienie siebie na weselu w Kanie
  3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
  4. Przemienienie na Górze Tabor
  5. Ustanowienie Eucharystii
 3. Tajemnice Bolesne
  1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym
  2. Biczowanie Pana Jezusa
  3. Ukoronowanie cierniem
  4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa
   1. Sąd. Krzyż
   2. Droga na Kalwarię. Szymon z Cyreny
  5. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu
   1. Ukrzyżowanie Pana Jezusa
   2. Śmierć Pana Jezusa
 4. Tajemnic Chwalebnych
  1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
   1. «Nie ma Go tu, zmartwychwstał»
   2. «Pan mój i Bóg mój!»
   3. «Rozpoznali Go, lecz on zniknął im z oczu»
  2. Wniebowstąpienie
  3. Zesłanie Ducha Świętego
  4. Wniebowzięcie Maryi
  5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi