Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

Zobacz inne dni:

Dzień liturgiczny:

Tekst Ewangelii (Mt 10,26-33): Więc się ich nie bójcie! Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie na świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach!

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.

Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

«Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało»

P. Antoni POU OSB Monje de Montserrat
(Montserrat, Barcelona, Hiszpania)

Dziś, po wyborze Dwunastu, Jezus wysyła je głosić i nauczać. Ostrzeżony o możliwie prześladowani i doradza im, co powinno być ich postawa: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz nie mogą zabić duszy; ale raczej tego, który może i duszę i ciało w piekle „(Mt 10,28). Niedzielny historia rozwija tematykę prześladowań przez Chrystusa w stylu nawiązującym do ostatniego błogosławieństwa Kazania na Górze (Mt 05:11).

Dyskurs Jezusa jest paradoksalny: z jednej strony mówi dwa razy, «Nie bój się», i przedstawia wniosek troskliwego Ojca, który ma nawet ptaki na polu; ale z drugiej strony, to mówi nam, że Ojciec zaoszczędzić nam przeciwności, wręcz przeciwnie: jeśli jesteśmy jego zwolennicy, najprawdopodobniej będziemy mieć taki sam los jak on i innych proroków. Jak to zrozumieć, a potem? Ochrona Boga jest jego zdolność, aby dać życie naszego narodu (dusza) i zapewnić szczęście nawet w ucisków i prześladowań. On jest tym, który może dać nam radość z Jego Królestwa, która pochodzi z głębokiego życia experimentable i teraz to jest zadatkiem życia wiecznego: „Albowiem każdy, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, uznaję go przed moim Ojcem, który jest w niebie „(Mt 10,32).

Zaufanie, że Bóg będzie z nami w trudnych czasach daje nam odwagę do głoszenia słowa Jezusa w świetle, i daje nam energię zdolną do czynienia dobra, tak że przez naszych ludzi pracy może przynieść chwałę Ojca niebiański. Anzelm uczy nas: „Czy wszystko dla Boga i dla Jego szczęśliwego i wiecznego życia, że ​​nasz Zbawiciel raczy udzielić ci w niebie.”