La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

Dilluns 13 de durant l'any
1ª Lectura (Am 2,6-10.13-16): Això diu el Senyor: «Ja que Israel és culpable de tres i fins de quatre crims, no revocaré la sentència: es deixen corrompre per diners i condemnen l'innocent, venen els drets del pobre per un parell de sandàlies; trepitgen el cap dels desvalguts, fan fracassar tot el que emprenen els humils. Pare i fill abusen d'una mateixa serventa, i profanen així el meu sant nom. Prop mateix dels altars jeuen sobre vestits presos en penyora, i es beuen en el temple de Déu els vins que han embargat. Jo que, al moment d'apoderar-vos d'aquest territori, vaig destruir davant vostre els amorreus! Eren alts com els cedres i forts com els roures, i jo els vaig destruir de dalt a baix des del fruit de les branques fins a les arrels. Jo us vaig fer pujar del país d'Egipte i us vaig conduir quaranta anys pel desert perquè posseíssiu el país dels amorreus!

»Ara, doncs, faré que us encalleu a terra com s'encallen els carros plens de garbes: ni els més lleugers no són capaços de fugir; perdran les forces els homes més robustos i ni els valents no salvaran la vida: els arquers no es podran tenir drets, els millors corredors no s'escaparan, no salvaran la vida ni els qui munten a cavall; aquell dia, els guerrers coratjosos fugiran despullats. Ho diu l'oracle del Senyor».
Salm responsorial: 49
R/. Enteneu-ho bé, els qui no feu cas de Déu.
Com goses predicar els meus preceptes i parlar de la meva aliança, tu que no acceptes els avisos, i tant se te'n dóna del que et mano?

Si veus un lladre, te'n vas amb ell, si veus adúlters, t'hi ajuntes; obres els llavis per dir mal i la teva llengua calumnia.

T'asseus a malparlar dels teus germans, a difamar els teus familiars. He de callar, mentre fas tot això? Et pensaves que seria com tu? Te n'acuso, t'ho retrec a la cara.

Enteneu-ho bé, els qui no feu cas de Déu: si us poso la mà a sobre, ningú no us salvarà. El qui m'ofereix accions de gràcies reconeix la meva glòria. L'home que viu honradament veurà la salvació de Déu.
Versicle abans de l'Evangeli (Ps 94,8): Al·leluia. No enduriu, avui, els vostres cors; escolteu la veu de Déu. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Mt 8,18-22): En aquell temps, veient Jesús grans multituds al seu voltant, manà dirigir-se a l’altra banda. I acostant-se un escriba, li diu: «Mestre, et seguiré a qualsevol lloc on vagis». I li diu Jesús: «Les guineus tenen caus i el ocells del cel nius, però el Fill de l’home no té on reclinar el cap».

Un altre dels seus deixebles li diu: «Senyor, deixa’m anar-me’n primer i enterrar el meu pare». Però Jesús li digué: «Segueix-me, i deixa que els morts enterrin els seus morts».

«Segueix-me»

Mn. Jordi PASCUAL i Bancells (Salt, Girona, Espanya)

Avui, l'Evangeli ens presenta —a través de dos personatges— una qualitat del bon deixeble de Jesús: el despreniment dels béns materials. Abans però, el text de sant Mateu ens dóna un detall que no voldria passar per alt: «Veient Jesús grans multituds al seu voltant...» (Mt 8,18). Les multituds es reuneixen a prop del Senyor per a escoltar la seva paraula, per a ser guarits de les seves malalties materials i espirituals; busquen la salvació i un alè de Vida eterna en mig de les trifulgues d'aquest món.

Com llavors, quelcom de semblant passa en el nostre món d'avui dia: tothom —més o menys conscientment— té la necessitat de Déu, d'assaciar el cor dels béns veritables, com són el coneixement i l'amor a Jesucrist, i una vida d'amistat amb Ell. Si no, caiem en la trampa de voler omplir el nostre cor d'altres “déus” que no poden donar sentit a la nostra vida: el mòbil, l'Internet, el viatge a les Bahames, el treball desenfrenat per a guanyar més i més diners, el cotxe millor que el del veí, o el gimnàs per a lluir el millor cos del país... És el que passa a molts actualment.

En contrast ressona el crit ple de força i de confiança del Papa Joan Pau II quan parlava a la joventut: «Es pot ser modern i profundament fidel a Jesucrist». Per això cal, com el Senyor, el despreniment de tot allò que ens enganxa a una vida massa materialitzada i tanca les portes a l'Esperit.

«El Fill de l’home no té on reclinar el cap (...). Segueix-me» (Mt 8,22), ens diu l'Evangeli d'avui. I sant Gregori Magne ens recorda: «Tinguem les coses temporals per a ús, les eternes en el desig; servim-nos de les coses terrenals per al camí, i desitgem les eternes pel fi de la jornada». És un bon criteri per a examinar el nostre seguiment de Jesús.

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «Tinguem les coses temporals per a fer-les servir, les eternes en el desig; fem servir les coses terrenals per al camí, i desitgem les eternes per a la fi de la jornada» (Sant Gregori el Gran)

  • «Des dels temps evangèlics fins avui ha seguit actuant la voluntat fundadora del Crist, que es manifesta en aquesta bellíssima i santíssima invitació adreçada a tantes ànimes: ‘Segueix-me!’» (Sant Joan Pau II)

  • «La iniciativa dels cristians laics és particularment necessària quan es tracta de descobrir i d’idear mitjans perquè les exigències de la doctrina i de la vida cristianes impregnin les realitats socials, polítiques i econòmiques. Aquesta iniciativa és un element normal de la vida de l’Església» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 899)