La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

Diumenge 11 (A) de durant l'any
1ª Lectura (Ex 19,2-6a): En aquells dies, els israelites arribaren al desert del Sinaí, i acamparen allà, davant la muntanya. Moisès pujà a la muntanya de Déu. El Senyor el cridà des de la muntanya i li digué: «Parla a la casa de Jacob, comunica això als israelites: Vosaltres heu vist el que he fet als egipcis, i com us he pres sobre les ales igual que una àguila, i us he portat fins a mi. Ara, doncs, si vosaltres m'escolteu i observeu les condicions de la meva aliança, sereu la meva possessió personal, a part de tots els pobles, encara que tota la terra sigui meva. Vosaltres sereu el meu reialme sacerdotal, la meva nació sagrada».
Salm responsorial: 99
R/. Som el seu poble i el ramat que ell pastura.
Aclameu el Senyor arreu de la terra, doneu culte al Senyor amb cants de festa, entreu davant d'ell amb crits d'alegria.

Reconeixeu que el Senyor és Déu, que és el nostre creador i que som seus, som el seu poble i el ramat que ell pastura.

Que n'és, de bo, el Senyor! Perdura eternament el seu amor, és fidel per segles i segles.
2ª Lectura (Rm 5,6-11): Germans, quan nosaltres érem encara incapaços de tot, Crist va morir pels qui érem dolents. Qui trobaríem disposat a morir per un home honrat? Potser sí que per un home bo trobaríem qui tingués la valentia de donar la vida. Doncs bé, Déu donà prova de l'amor que ens té quan Crist morí per nosaltres, que érem encara pecadors. Però després que ell ens ha fet justos per la sang de Crist, amb molta més raó, per Crist, ell ens salvarà de la pena, Perquè si vam ser reconciliats amb Déu al preu de la mort del seu Fill quan érem encara enemics, molt més ara que ja estem reconciliats serem salvats gràcies a la seva vida. Encara més: gràcies a Jesucrist, el nostre Senyor, que ara ens ha reconciliat, tenim l'honor de gloriar-nos en Déu.
Versicle abans de l'Evangeli (Mc 1,15): Al·leluia. El Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i crieu en la Bona Nova. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Mt 9,36—10:8): En aquell temps, Jesús, en veure les multituds, se'n compadí, perquè estaven malmenades i abatudes, com ovelles sense pastor. Llavors digué als seus deixebles: «La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que hi enviï més segadors».

Aleshores, Jesús va cridar els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir malalties i xacres de tota mena. Els noms dels dotze apòstols són aquests: primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà; Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, el publicà; Jaume, fill d'Alfeu, i Tadeu; Simó el Zelós i Judes l'Iscariot, el qui el va trair.

Aquests dotze, Jesús els va enviar amb aquestes instruccions: «No us encamineu a terra de pagans ni entreu en cap població samaritana. Aneu més aviat a les ovelles perdudes d'Israel. Pel camí prediqueu dient: ‘El Regne del cel és a prop’. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis; de franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc».

«Jesús, en veure les multituds, se'n compadí, perquè estaven malmenades i abatudes, com ovelles sense pastor»

Mn. Joan SERRA i Fontanet (Barcelona, Espanya)

Avui, l'Evangeli ens diu que el Senyor —mirant el poble— se sentia trasbalsat, perquè aquell poble anava desorientat i cansat, com ovelles sense pastor (cf. Mt 9,36). El poble d'Israel sabia molt bé, millor que nosaltres —homes de ciutat— què era un pastor, i l'aldarull que es formava quan les ovelles s'estaven soles sense pastor.

Si Jesús vingués avui, jo crec que repetiria les mateixes paraules: ja que hi ha moltes persones desorientades, buscant quin és el sentit de la vida. —Senyor, quina solució doneu a aquest gros problema? Doncs Jesús demana oració, escull dotze apòstols i els envia a predicar el regne de Déu.

Va escollir dotze apòstols!. Envia aquests dotze homes a predicar: «‘El Regne del cel és a prop’. Cureu malalts, ressusciteu morts, purifiqueu leprosos, traieu dimonis; de franc ho heu rebut, doneu-ho també de franc» (Mt 10,7-8). El que els Apòstols van fer, i nosaltres hem de fer, és predicar la persona adorable de Jesucrist i el seu missatge de pau i d'amor, i això d'una manera desinteressada.

Tots hi som convocats: els successors dels Apòstols —els bisbes i els altres pastors—, però també, en unió amb ells, tots els fidels. Tots tenim aquesta missió en el món: guarir la humanitat de les seves nafres, orientar-la en les seves recerques... No solament els bisbes i els preveres, sinó també els laics: per exemple, a la família —en el seu caràcter de llar i escola de fe; a la universitat i als col·legis; als mitjans de comunicació; al món sanitari..., i cada cristià en el seu ambient d'amistat i de treball.

Escoltem sant Francesc de Sales, que escriu: «En la mateixa creació de les coses, Déu, el Creador, manà a les plantes que cadascuna llevés fruit segons la seva espècie. Igualment, als cristians —que són plantes vives de la seva Església— va manar-los que cadascú d'ells llevés fruit de devoció segons la qualitat, l'estat i la vocació que tingués».

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «L’esperança cristiana ens sosté per a comprometre’ns a fons en la nova evangelització i en la missió universal. Ens empeny a pregar com Jesús ens ho ha ensenyat: ‘Que vingui a nosaltres el vostre regne’» (Sant Joan Pau II)

  • «La indiferència: quant de mal fa als necessitats la indiferència humana! I pitjor, la indiferència dels cristians!» (Francesc)

  • «L’Església és catòlica: anuncia la totalitat de la fe; porta la plenitud dels mitjans de salvació i els administra; és enviada a tots els pobles; s’adreça a tots els homes; s’estén a tots els temps, ‘és missionera per la seva mateixa naturalesa’ (Concili Vaticà II)» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 868)