La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 24 d’Octubre: Sant Antoni Maria Claret, bisbe

Text de l'Evangeli (Mc 1,14-20): Després que Joan fou empresonat, Jesús anà a Galilea i anunciava la bona nova de Déu. Deia: «S'ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova. Tot passant vora el llac de Galilea, veié Simó i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l'aigua. Eren pescadors. Jesús els digué: «Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes». Immediatament deixaren les xarxes i el van seguir. Una mica més enllà veié Jaume, fill de Zebedeu, i el seu germà Joan, que eren a la barca repassant les xarxes, i tot seguit els va cridar. Ells deixaren el seu pare Zebedeu amb els jornalers a la barca i se n'anaren amb Jesús.

«Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes»

Mn. Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Espanya)

Avui, en veure com Jesús crida els primers deixebles a la missió, pensem en un gran missioner que va viure en una època molt convulsa com va ser el segle XIX, sense que això l’impedís de portar el missatge de l’Evangeli a Catalunya, Canàries i Cuba: és sant Antoni Maria Claret que, com els primers deixebles va escoltar la crida de Jesús a la seva joventut: «Veniu amb mi i us faré pescadors d'homes» (Mc 1,18). Com Jaume i Joan, que deixaren el seu pare a la barca amb els jornalers, Antoni Maria va deixar el taller tèxtil familiar i el seu poble de Sallent per emprendre el camí del sacerdoci, en el qual la predicació i la catequesi hi van tenir un lloc destacat.

Jesús deia: «S'ha complert el temps i el Regne de Déu és a prop. Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova» (Mc 1,15), i Antoni Maria va fer d’aquesta crida del Senyor el programa de la seva vida: com a catequista, com a prevere, com a bisbe i com a confessor de la reina Isabel II d’Espanya, quan en aquesta època va fundar la congregació dels Missioners Fills de l’Immaculat Cor de Maria i va ser l’ànima de la fundació d’una multitud d’instituts religiosos dedicats a l’educació dels infants i joves i a la cura dels malalts. Amb la creació de la impremta religiosa treballà per la difusió de la cultura cristiana popular amb la publicació de molts llibres, exercint una influència benèfica.

Sens dubte, sant Antoni Maria Claret fou un sant i savi pescador d’homes, zelós en el ministeri sacerdotal i en l’obra de l’evangelització. En la seva autobiografia ens dóna un retrat breu i precís de com ha de ser el missioner: «Inflamat pel foc de l’Esperit Sant, (…) seguirà i imitarà Jesucrist en treballar, sofrir, i en procurar sempre i únicament la major glòria de Déu i la salvació de les ànimes».