Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

II Poniedziałek Wielkiego Postu

Ściągnij
Pierwsze Czytanie (Dn 9,4b-10):
Psalm Responsoryjny: 78
R/.
Śpiew przed Ewangelią (J 6,64.69):
Tekst Ewangelii (Łk 6,36-38): W owym czasie Jezus powiedział do uczniów: «Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

«Dawajcie, a będzie wam dane»

+ Rev. D. Antoni ORIOL i Tataret (Vic, Barcelona, Hiszpania)

Dzisiaj Ewangelia Łukasza ogłasza nam przesłanie gęste od znaczeń, choć krótkie, bardzo krótkie! Możemy je sprowadzić do dwóch punktów: pierwszym są ramy miłosierdzia, drugim zaś zawierająca się w tych ramach sprawiedliwość.

W pierwszym rzędzie ramy miłosierdzia. W rzeczy samej nakaz Jezusa uderza jako norma i promienieje nastrojem. Norma absolutna: jeśli nasz Ojciec niebieski jest miłosierny, my jako jego dzieci również powinniśmy byc miłosierni. A Ojciec jest przecież nieskończenie miłosierny! Wcześniejszy wers glosi: « (...) i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych» (Łk 6,35).

W drugim rzędzie sprawiedliwa treść. Znajdujemy sie wobec swoistej antytezy odrzuconego przez Jezusa “prawa talionu”. W czterech kolejnych ruchach Boski Nauczyciel naucza nas, wpierw wygłaszając dwie negacje, następnie dwie afirmarcje. Negacje: «Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni»; «Nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni». Afirmacje: «Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone»; «Dawajcie, a będzie wam dane».

Zastosujmy to w naszym codziennym życu, zatrzymując się szczególnie przy czwartym nakazie, tak jak czyni to Jezus. Zróbmy odważny i jasny rachunek sumienia: czy w tym, co dotyczy rodziny, kultury, ekonomii i polityki Pan osądzi i potępi nasz świat, tak jak świat osądza i potępia? Kto potrafiłby obronić się przed sądem? (Gdy wracamy do domu i przeczytamy gazetę lub wysłuchamy wiadomości, myślimy jedynie o świecie polityki). Gdyby Pan nam przebaczył tak jak czynią to zazwyczaj ludzie, to ile osób, ile instytucji doszłoby do pełnego pojednania?

Ale czwarty nakaz zasługuje na szczególną refleksję, bowiem w nim, rozważane przez nas prawo talionu zostaje w jakiś sposób przezwyciężone. Bo rzeczywiście jeśli damy, to będzie nam dane w tej samej mierze? Nie! Jeśli damy, otrzymamy – zważmy to dobrze - «miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą» (Łk 6,38). Oto bowiem światło owej błogosławionej dysproporcji, do której dania jesteśmy zachęcani. Postawmy sobie pytanie: czy kiedy daję, daję dobrze, daję mając na uwadze to, co najlepsze, daję wszystko?