Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Temat evangeli.net

Pan Jezus w Tajemnicach Ròżańcowych

  1. Tajemnice Radosne
    1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

1) «Posłał Bóg anioła Gabriela (...) do Dziewicy (...); a Dziewicy było na imię Maryja.» (Łk 1,26.27). Postać Maryi Dziewicy wysuwa się na pierwszy plan w Tajemnicach Radosnych. Mimo to, bohaterem jest zawsze Jezus Chrystus«Syn Boży» (Łk 1,35), a Jego Królestwo—jako dziedzica tronu Dawida— nie będzie miało końca (cf. Łk 1,32-33). W istocie rzeczy ta tajemnica  —“Ogłoszona Maryi przez anioła”— jest przede wszystkim tajemnicą “Wcielenia Syna Bożego”. A naszym zadaniem jest postawienie się w miejscu Maryi Dziewicy i rozważanie jej w taki sposób, jak ona to widziała (więcej na temat, kliknij tutaj).

 

2) «Bądź pozdrowiona» (Łk 1,28). Powitanie archanioła jest bardzo charakterystyczne. Zwyczajem żydów było powitanie życzeniem pokoju: “Shalom”. W dosłownym tłumaczeniu święty Gabriel zwrócił się do Maryi słowami: “Raduj się!”, co raczej było typowym powitaniem greckim. Lecz nie chodzi tu przecież o spór kulturowy, lecz o Ewangelię: Dobrą Nowinę. Znakiem Nowego Testamentu jest radość; tak jak radość jak znakiem prawdziwego chrześcijanina (więcej na temat, kliknij tutaj). Chrystus na Krzyżu zbawia nas z radością pełną pokoju i miłosierdzia, przeżywając ogromny ból i osamotnienie. Precyzyjnie wyraziła się Święta Teresa od Jezusa: «Smutny święty jest świętym smutnym».

 

3) «Pełna łaski, Pan z Tobą» (Łk 1,28). Radość ma swoją głęboką przyczynę: bliskość Boga; Emmanuel to “Bóg jest tu, z nami”. Ta bliskość oznacza pełnię Łaski —boską pomoc— jakiej nigdy wcześniej nie widziano. Dlatego właśnie na weselu w Kanie Pan Jezus przemienił w wino (i to najlepszej jakości!) ogromną ilość wody. Obfitość jest kolejnym znakiem mesjańskim (więcej na temat, kliknij tutaj).

 

4) «Niech Mi się stanie według twego słowa» (Łk 1,38). Bóg-Syn wciela się dzięki “TAK” Maryi (akt wiary przeżywany w posłuszeństwie: kliknij tutaj). Oto “metoda” Odkupienia: posłuszeństwo. Chrystus na Krzyżu cierpi, ale przede wszystkim jest posłuszny. Komu? Bogu Ojcu! («Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!»: Łk 22,42) (więcej na temat, kliknij tutaj). W świecie widzimy wiele wysiłków i pracy, lecz nie każde staranie i nie każda praca zbawiają człowieka, ale tylko te, które są wykonywane z posłuszeństwa i miłości do Boga. «Lepsze jest posłuszeństwo od ofiary» (1 Sm 15,22; cf. Hbr 10) (więcej, kliknij tutaj).

 

5) «Do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida» (Łk 1,27). Obok swojej Żony Święty Józef jest najlepszym przykładem posłuszeństwa Woli Boga (więcej na temat, kliknij tutaj). Nie znamy ani jednego słowa Józefa, ale owszem znamy jego czyny, które nie potrzebują słów: « Zbudziwszy się ze snu, Józefuczynił tak, jak mu polecił anioł Pański» (Mt 1,24). Kiedy należało chronić swoją rodzinę, wyprzedził zdarzenia, lecz w taki sposób, by nie przyćmić tajemnicy Wcielenia: to sam Bóg począł Jezusa w ciele Maryi. «(…)  Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem» (Mt1,16): oznacza to, że święty Józef pojawia się tylko po to, by wprowadzić Jezusa do Domu Dawida, a potem w odpowiedni sposób zniknąć, by nie przyćmić boskiego ojcostwa Jezusa: ojcem jest bezpośrednio Bóg! (więcej na ten temat, kliknij tutaj).