Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Rozważanie Ewangelii na dziś

Ewangelia na dziś + homilia (300 słów)

I Niedziela Wielkiego Postu (B)

Ściągnij
Tekst Ewangelii (Mk 1,12-15): Zaraz też Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś usługiwali Mu. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».

«Duch wyprowadził Go na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana»

+ Rev. D. Joan MARQUÉS i Suriñach (Vilamarí, Girona, Hiszpania)

Dzisiaj Kościół obchodzi Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu. Ewangelia przedstawia Jezusa, który przygotowuje się do życia publicznego. Pan Jezus wychodzi na pustynię, aby przez czterdzieści dni pościć i pokutować. Tam też jest kuszony przez szatana.

My także mamy przygotować się do Paschy. A szatan jest naszym wrogiem. Są osoby, które nie wierzą w jego istnienie i twierdzą, że jest wytworem naszej wyobraźni, że jest złem abstrakcyjnym, rozmytym w ludziach na całym świecie. NIE jest tak!

Pismo Święte wiele razy mówi o nim jak o kokretnym duchowym bycie. To upadły anioł. Pan Jezus w następujący sposób go określa: «jest kłamcą i ojcem kłamstwa» (J 8,44). Święty Piotr przyrównuje go do ryczącego lwa: «Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu!» (1P 5,8). Paweł VI naucza: «Zatem szatan jest nieprzyjacielem numer jeden. Jakie jest jego dzieło? Jest to dzieło kuszenia, wykorzystywanie nas samych przeciwko nam samym. Jest on wrogiem, kusicielem w najwyższym stopniu».

W jaki sposób działa? Kłamiąc, oszukując. Wszędzie tam, gdzie jest kłamstwo jest działanie szatana. «Największym zwycięstwem szatana jest przekonanie nas o tym, że nie istnieje» (Baudelaire). A w jaki sposób kłamie? Przedstawia nam złe czyny jako coś dobrego, nakłania nas do złego i potem podsuwa usprawiedliwienia naszych grzechów. Na koniec swojego oszustwa napełnia nas niepokojem i smutkiem. Czy nie masz takich doświadczeń?

Jaka powinna być nasza postawa wobec kuszenia? Przed: czuwać, modlić się i unikać okazji. W trakcie: opór bezpośredni lub pośredni. Po: jeśli zwyciężyłeś, dziękuj Bogu. Jeśli nie, proś o przebaczenie i wyciągnij wnioski z doświadczenia. Jaka była do tej pory twoja postawa?

Maryja Dziewica żmiażdżyła głowę węża. Niech pomaga nam zwyciężać pokusy każdego dnia.

Nowa witryna evangeli.net jest już dostępna. Mamy nadzieję, że dystrybucja treści i nowe funkcje ułatwią czytanie i rozważanie Ewangelii oraz komentarza.