La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

L’Evangeli d’avui
per a la família

Evangeli d'avui + imatge + catequesis

Dimecres 9 de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 12,18-27): En aquell temps, uns saduceus l'anaren a trobar. Els saduceus neguen que hi hagi resurrecció... En aquell temps, uns saduceus l'anaren a trobar. Els saduceus neguen que hi hagi resurrecció; per això li van plantejar aquesta dificultat: «Mestre, Moisès ens va prescriure que, si un home mor i deixa muller, però no ha tingut fills, el seu germà es casi amb la viuda per donar descendència al germà difunt. Doncs bé, hi havia set germans. El primer es va casar, i va morir sense tenir descendència. El segon es va casar amb la dona del difunt, i morí sense tenir-ne descendència. Igualment el tercer. Cap dels set no va tenir descendència. Després de tots va morir també la dona. Per tant, quan arribi la resurrecció i tots ells ressuscitin, de quin dels set serà muller, si tots set s'hi havien casat?».

Jesús els respongué: «Aneu equivocats precisament perquè desconeixeu les Escriptures i el poder de Déu. Quan tots ells ressuscitin d'entre els morts, ja no prendran muller ni marit, sinó que seran com els àngels del cel. I sobre el fet que els morts ressusciten, ¿no heu llegit en el llibre de Moisès, en el passatge de la Bardissa, com Déu li va dir: Jo sóc el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob? Ell no és Déu de morts, sinó de vius. Aneu molt equivocats!

Il·lustració: Francesc Badia

Avui segueixen les discussions amb Jesús. Ara són els saduceus. Eren els més rars: formaven un grup religiós, creien en Déu però no en la resurrecció. Déu sense resurrecció? Déu sense eternitat? Aleshores, quina classe de Déu és aquest? Per a què ens serveix aquest “Déu”? Estaven tan equivocats aquests saduceus que arribaren a plantejar a Jesús una pregunta absurda i Jesús els digué directament: «Aneu molt equivocats!».

—No és per a menys!: sense horitzons d’eternitat no es pot estimar. Per això, «Jo sóc el Déu d'Abraham, el Déu d'Isaac i el Déu de Jacob. No un Déu de morts, sinó de vius».