La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

Dimecres VI de Pasqua

1ª Lectura (Ac 17,15.22–18,1): En aquells dies, els acompanyants de Pau el conduïren fins a Atenes, i se'n tornaren amb l'encàrrec de dir a Siles i a Timoteu que vinguessin com més aviat millor. Pau, dret enmig de l'Areòpag, parlà així: «Homes d'Atenes: Jo us veig religiosíssims en tot. Perquè tot recorrent i contemplant els vostres monuments sagrats, fins i tot n'he trobat un que porta aquesta inscripció: ‘Al Déu desconegut’.

»Doncs, aquest Déu desconegut, que vosaltres ja venereu sense coneixe'l, és el que us vinc a anunciar. El Déu que ha fet el món i totes les coses del món, Senyor com és de cel i terra, no habita en temples construïts per homes, ni necessita cap servei dels homes, perquè és ell qui ens dóna a tots la vida, la respiració i tot el que tenim. Ell va fer d'un sol principi tot el llinatge dels homes, perquè habitessin a la terra. Ha fixat uns temps determinats i uns límits de lloc on han de viure, perquè busquin Déu, com mirant d'apropar-s'hi a les palpentes per trobar-lo, encara que ell no és lluny de ningú: ‘En ell vivim, ens movem i som, perquè som del seu mateix llinatge’, com han cantat alguns dels vostres poetes.

Ara bé, si som llinatge de Déu, no podem pensar que la divinitat s'assembli a l'or, a la plata, a la pedra, que cisellen les mans creadores dels artistes. Déu aparta els ulls dels temps passats en la ignorància, però ara, fa saber que tots, a tot arreu, s'han de convertir, perquè ja té senyalat el dia en què ha de jutjar el món amb justícia per mitjà d'un home que ell ha designat i acreditat davant de tothom amb la garantia d'haver-lo ressuscitat d'entre els morts».

Quan van sentir parlar de resurrecció dels morts, uns van esclafir a riure, d'altres li van dir: «Ja tornarem un altre dia». Pau es va retirar d'aquell auditori. Tanmateix, alguns se li ajuntaren i es convertiren: entre ells hi havia Dionís l'Areopagita, una dona que es deia Dàmaris i uns quants més. Després d'això, Pau va marxar d'Atenes i se n'anà a Corint.
Salm responsorial: 148
R/. El cel i la terra són plens de la vostra glòria.
Lloeu el Senyor des del cel, lloeu-lo en les altures; lloeu-lo, tots els seus àngels, lloeu-lo, tots els seus estols.

Pobles i reis de la terra, poderosos i governants de tot el món, infants i vells, joves i noies.

Que tots lloïn el nom del Senyor, l'únic nom que excel·leix sobre tot altre; la seva majestat domina cel i terra i ha donat al seu poble un gran poder.

Càntic de lloança de tots els qui l'estimen, dels seus familiars, els fills d'Israel.
Versicle abans de l'Evangeli (Jn 14,16): Al·leluia. Jo pregaré el Pare, i us donarà un altre Defensor, perquè es quedi amb vosaltres per sempre. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Jn 16,12-15): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Encara tinc moltes coses per dir-vos, però ara us serien una càrrega massa pesada. Quan vingui l'Esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera. Ell no parlarà pel seu compte: comunicarà tot el que senti dir i us anunciarà l'esdevenidor. Ell em glorificarà, perquè allò que us anunciarà, ho haurà rebut de mi. Tot el que és del Pare és meu; per això he dit: ‘Allò que us anunciarà, ho rep de mi’».

«Quan vingui l'Esperit de la veritat, us conduirà cap a la veritat sencera»

Mn. Santi COLLELL i Aguirre (La Garriga, Barcelona, Espanya)

Avui, Senyor, un cop més, ens vols obrir els ulls per adonar-nos que massa sovint fem les coses a l'inrevés. «L'Esperit de la Veritat us conduirà cap a la veritat sencera» (Jn 16,13), allò que el Pare ha donat a conèixer al Fill.

És curiós!: més que deixar-nos guiar per l'Esperit (quin gran desconegut en les nostres vides!), el que fem és, bé passar d'Ell, bé “imposar-li” les coses un cop ja hem pres les nostres decisions. I el que avui se'ns diu és més aviat tot el contrari: deixar que Ell ens guiï.

Penso, Senyor, en veu alta... Torno a llegir l'Evangeli d'avui i em vénen al cap els nois i noies que es confirmaran enguany. Veig els qui m'envolten i estic temptat de pensar: —Què verds que estan! A aquests, el teu Esperit no els hi va ni al davant ni al darrera; i més aviat es deixen guiar per tot i per res!

Als qui se'ns considera adults en la fe, fes-nos instruments eficaços del teu Esperit per a esdevenir “contagiadors” de la teva veritat; per a intentar “guiar-acompanyar”, ajudar a obrir els cors i les oïdes dels qui ens envolten.

«Encara tinc moltes coses a dir-vos» (Jn 16,12). —No te n'estiguis, Senyor, d'adreçar-nos la teva veu per a revelar-nos les nostres pròpies identitats! Que el teu Esperit de Veritat ens dugui a reconèixer tot allò de fals que hi pugui haver a les nostres vides i ens faci valents per a esmenar-ho. Que posi llum en els nostres cors per tal que reconeguem, també, allò d'autèntic que hi ha dins nostre i que ja participa de la vostra Veritat. Que reconeixent-ho sapiguem donar-ne gràcies i viure-ho amb alegria.

Esperit de Veritat, obre els nostres cors i les nostres vides a l'Evangeli del Crist: que sigui aquesta la llum que il·lumini el nostre quotidià. Esperit Defensor, fes-nos forts per a viure la veritat del Crist, bo i donant testimoni a tots.

La nova web d'evangeli.net ja està disponible. Esperem que la distribució dels continguts i les noves funcionalitats facilitin la lectura i meditació de l'Evangeli i el seu comentari.