La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

Dimecres 14 de durant l'any

1ª Lectura (Os 10,1-3. 7-8. 12): Israel és un cep exuberant, que dóna molt de fruit. Com més abunda el seu fruit, més altars té, com més prospera el país, més pilars consagra. Ha perdut l'enteniment i ara expiarà la seva culpa. Déu derrocarà els seus altars i tirarà a terra els pilars sagrats. Ara diran: «No tenim rei perquè no hem venerat el Senyor, i si en tinguéssim, tampoc no podria fer res per nosaltres». Samaria i el seu rei s'han fos com l'escuma sobre l'aigua. Els santuaris de malefici, pecat d'Israel, han desaparegut, creixen cards i argelagues al lloc dels seus altars, i diuen a les muntanyes: «Cobriu-nos», i als turons «Caieu damunt nostre». Sembreu, que la sembrada serà bona, segueu, que la collita serà favorable. És una hora propícia per a consultar l'oracle del Senyor, que us anunciarà la felicitat.
Salm responsorial: 104
R/. Busqueu sempre la presència del Senyor
Dediqueu càntics al Senyor, acompanyeu-los amb cítares, feu l'elogi de les seves meravelles. Glorieu-vos del seu nom sagrat, alegreu-vos els qui busqueu el Senyor.

Penseu en el Senyor i en el seu poder, busqueu sempre la seva presència. Recordeu les meravelles que ell obrà, els seus prodigis i les seves decisions.

Descendents d'Abraham, el seu servent, fills de Jacob, el seu elegit, ell és el Senyor, el nostre Déu, imposa el seu judici per tota la terra.
Versicle abans de l'Evangeli (Mc 1,15): Al·leluia. El Regne de Déu es a prop. Convertiu-vos i creieu en la Bona Nova. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Mt 10,1-7): En aquell temps, Jesús va cridar els seus dotze deixebles i els donà poder de treure els esperits malignes i de guarir malalties i xacres de tota mena. Els noms dels dotze apòstols són aquests: primer, Simó, anomenat Pere, i Andreu, el seu germà; Jaume, fill de Zebedeu, i Joan, el seu germà; Felip i Bartomeu; Tomàs i Mateu, el publicà; Jaume, fill d'Alfeu, i Tadeu; Simó el Zelós i Judes l'Iscariot, el qui el va trair. Aquests dotze, Jesús els va enviar amb aquestes instruccions: «No us encamineu a terra de pagans ni entreu en cap població samaritana. Aneu més aviat a les ovelles perdudes d'Israel. Pel camí prediqueu dient: ‘El Regne del cel és a prop’».

«Pel camí prediqueu dient: ‘El Regne del cel és a prop’»

Mn. Fernando PERALES i Madueño (Terrassa, Barcelona, Espanya)

Avui, l'Evangeli ens mostra Jesús enviant els seus deixebles en missió: «Aquests dotze, Jesús els va enviar amb aquestes instruccions» (Mt 10,5). Els dotze deixebles formen el “Col·legi Apostòlic”, és a dir “missioner”; l'Església, en la seva peregrinació terrenal, és una comunitat missionera, puix té el seu origen en el compliment de la missió del Fill i de l'Esperit Sant segons els designis de Déu Pare. El mateix que Pere i els altres Apòstols constitueixen un sol Col·legi Apostòlic per institució del Senyor, així el Romà Pontífex, successor de Pere, i els Bisbes, successors dels Apòstols, formen un tot damunt el qual recau el deure d'anunciar l'Evangeli per tot arreu.

Entre els deixebles enviats en missió trobem aquells que tenen un lloc destacat, conferit pel Crist, i una major responsabilitat, com Pere; i uns altres com Tadeu, del qual gairebé no en tenim notícies; ara bé, els evangelis ens comuniquen la Bona Nova, no han estan fets per a satisfer la curiositat. Nosaltres, per la nostra banda, hem de pregar per tots els bisbes, pels cèlebres i pels no tan famosos, i viure en comunió amb ells: «Seguiu tots el bisbe, com Jesucrist el Pare, i el col·legi dels ancians com els Apòstols» (Sant Ignasi d'Antioquía). Jesús no cercava persones instruïdes, sinó simplement disponibles, capaces de seguir-lo fins al final. Això m'ensenya que jo, com cristià, també he de sentir-me responsable d'una part de l'obra de la salvació de Jesús. ¿Allunyo el mal?, ¿ajudo els meus germans?

Com l'obra està als seus inicis, Jesús s'apressa a donar una consigna de limitació: «No us encamineu a terra de pagans ni entreu en cap població samaritana. Aneu més aviat a les ovelles perdudes d'Israel. Pel camí prediqueu dient: ‘El Regne del cel és a prop’» (Mt 10,5-6). Avui cal fer el que es pugui, amb la certesa que Déu cridarà tots els pagans i samaritans en una altra fase del treball missioner.

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «El vostre baptisme ha de romandre com la vostra armadura, la fe com el casc, la caritat com una llança, la paciència com un arsenal de totes les armes» (Sant Ignasi d’Antioquia)

  • «També nosaltres som enviats com a missatgers i testimonis de pau. Quanta necessitat té el món de nosaltres com a missatgers de pau!» (Francesc)

  • «Els deixebles del Crist han de conformar-se-li fins que el Crist es formi en ells (...): som assumits en els misteris de la seva vida, configurats a Ell, associats a la seva mort i a la seva Resurrecció (...)» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 562)