La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimecres 14 de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 10,1-7): I convocats els seus Dotze deixebles, els donà potestat sobre els esperits immunds, perquè els expulsessin, i perquè guarissin tota malaltia i tota dolença.

I els noms dels dotze apòstols són aquests: el primer Simó, l’anomenat Pere, i Andreu, el seu germà, Jaume el del Zebedeu i Joan, el seu germà, Felip i Bartomeu, Tomàs i Mateu, el publicà, Jaume el d’Alfeu i Tadeu, Simó el Zelador i Judes l’Iscariot, el qui el traí (…).

L'Església: comunió dels creients en el Crist

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui l'Evangeli descriu la més primitiva imatge de l'Església. Jesucrist, envoltat dels seus "seguidors", acaba d'elegir 12 d'ells per tal que estiguin amb Ell i siguin "Apòstols" (els seus "enviats"). Els evangelistes ens consignen exactament els seus noms. Durant l'Última Cena, essent testimonis de la institució de l'Eucaristia, reberen el sacerdoci ministerial en escoltar les paraules "feu això en memòria meva".

L'Església és el "nou" Poble de Déu: la comunitat dels batejats, preparada durant l'Antiga Aliança i ara destinada a tots els homes. Església-comunió, temple de Déu, sagrament (instrument) de salvació per a la humanitat. Pel Baptisme, tots els fidels rebem la crida i l'ajut per a esdevenir "fills de Déu en el Fill". Amb aquest nou "estatus" tots som "enviats" per a ser "pont" entre els homes i Déu: tots participem del nomenat "sacerdoci baptismal" i formem un "poble sacerdotal".

—Jesús, us demanem més vocacions per al sacerdoci ministerial que tinguin cura del vostre poble sacerdotal.