La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

Dissabte 17 de durant l'any

Podcast Descarregar
1ª Lectura (Jr 26,11-16.24): En aquells dies, els sacerdots i els profetes digueren als magistrats i a tot el poble: «Condemnem a mort aquest home: vosaltres mateixos heu sentit que profetitzava contra aquesta ciutat».

Però Jeremies respongué als magistrats i a tot el poble: «És el Senyor qui m'ha enviat a profetitzar contra aquest temple i aquesta ciutat això que vosaltres heu sentit. Porteu-vos bé, doncs; escolteu això que us diu el Senyor, el vostre Déu, i ell es desdirà de fer el mal que us ha anunciat. Quant a mi, estic a les vostres mans; feu com us sembli bé, però sapigueu que, si em mateu, vosaltres i aquesta ciutat amb tots els seus habitants us feu responsables de la sang d'un innocent, perquè és ben veritat que el Senyor m'ha enviat a vosaltres per a comunicar-vos tot el que us he dit».

Aleshores els magistrats i tot el poble van dir als sacerdots i als profetes: «Aquest home ens ha parlat en nom del Senyor, el nostre Déu: no mereix per res pena de mort». Ahicam, fill de Safan, es posà a favor de Jeremies perquè el poble no el condemnés a mort.
Salm responsorial: 68
R/. Escolteu-me, Senyor, en aquesta hora propícia.
Traieu-me del fang, que no m'enfonsi, salveu-me del fons de la mar. Que no se m'emportin endins les onades, que el remolí no m'engoleixi i no tanqui, com un pou, la seva boca.

Jo, Déu meu, sóc un pobre sofrent. Que el vostre ajut em defensi. Els meus càntics lloaran el nom de Déu, reconeixeran la grandesa del Senyor.

Se n'alegraran els humils quan ho vegin, els qui busquen Déu sincerament diran: «Tingueu llarga vida». El Senyor escolta sempre els desvalguts, no té abandonats els seus captius.
Versicle abans de l'Evangeli (Mt 5,10): Al·leluia. Feliços els perseguits pel fet de ser justos: el Regne del cel és per a ells. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Mt 14,1-12): En aquell temps, el tetrarca Herodes va sentir parlar de l'anomenada de Jesús i digué als seus cortesans: «Aquest és Joan Baptista: ha ressuscitat d'entre els morts, i per això té el poder de fer miracles».

En efecte, Herodes havia fet agafar Joan, l'havia encadenat i l'havia tancat a la presó, a causa d'Herodies, la dona del seu germà Felip. Joan li deia: «No t'és permès de conviure amb ella». Herodes el volia fer matar, però tenia por del poble, que considerava Joan un profeta.

El dia del natalici d'Herodes, la filla d'Herodies va ballar davant els convidats, i va agradar tant a Herodes que aquest es comprometé amb jurament a donar-li el que demanés. Ella, instigada per la seva mare, digué: «Dóna'm aquí mateix, en una safata, el cap de Joan Baptista». El rei es va entristir, però a causa del jurament que havia fet davant els convidats manà que l'hi donessin, i va fer decapitar Joan a la presó. Van dur el cap en una safata, el donaren a la noia, i ella el va portar a la seva mare. Els deixebles de Joan anaren a endur-se'n el cos i li donaren sepultura. Després ho van fer saber a Jesús.

«El tetrarca Herodes va sentir parlar de l'anomenada de Jesús»

Mn. Joan Pere PULIDO i Gutiérrez Secretari del bisbe de Sant Feliu (Sant Feliu de Llobregat, Espanya)

Avui, la litúrgia ens convida a contemplar una injustícia: la mort de Joan Baptista; i, alhora, descobrir en la Paraula de Déu la necessitat d'un testimoniatge clar i concret de la nostra fe per a omplir el món d'esperança.

Us convido a centrar la nostra reflexió en el personatge del tetrarca Herodes. Realment, per a nosaltres, és un contratestimoni, però ens ajudarà a destacar alguns aspectes importants per al nostre testimoniatge de fe enmig del món. Herodes «va sentir parlar de l'anomenada de Jesús» (Mt 14,1). Aquesta afirmació remarca una actitud aparentment correcta, però poc sincera. És la realitat que avui podem trobar en moltes persones i, potser també en nosaltres. Molta gent ha sentit parlar de Jesús, però, ¿qui és Ell realment?, ¿quina implicació personal trobem en Ell?

Primer de tot, cal donar una resposta correcta; la del tetrarca Herodes no passa de ser una vaga informació: «Aquest és Joan Baptista: ha ressuscitat d'entre els morts» (Mt 14,2). Ben segur que trobeu a faltar la afirmació de Pere davant la pregunta de Jesús: «‘I vosaltres, ¿qui dieu que sóc?’. Simó Pere li respongué: ‘Tu ets el Messies, el Fill del Déu viu’» (Mt 16,15-16). I aquesta afirmació no deixa lloc a la por o a la indiferència, sinó que dóna pas a un testimoniatge fonamentat en l'Evangeli de l'esperança. Així ho definia Sant Joan Pau II en la seva Exhortació apostòlica L'Església a Europa: «Amb tota l'Església, convido els meus germans i germanes en la fe a obrir-se constantment amb confiança a Crist i a deixar-se renovar per Ell, anunciant amb el vigor de la pau i de l'amor a totes les persones de bona voluntat que, qui troba el Senyor coneix la Veritat, descobreix la Vida i reconeix el Camí que condueix a ella».

Que la Mare de Déu, avui dissabte, la Mare de l'esperança, ens ajudi a descobrir realment Jesús i a donar un bon testimoniatge als nostres germans.

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «Sant Joan Baptista va donar la seva vida pel Crist, encara que no se li va ordenar negar a Jesucrist; només se li va ordenar callar la veritat» (Sant Beda el Venerable)

  • «Sant Joan Baptista ens recorda també a nosaltres, cristians del nostre temps, que l’amor a Crist, a la seva Paraula, a la Veritat, no admet tripijocs. La Veritat és Veritat, no hi ha tripijocs» (Benet XVI)

  • «El deure dels cristians de prendre part en la vida de l’Església els mou a actuar com a testimonis de l’Evangeli i de les obligacions que en deriven. Aquest testimoniatge és transmissió de la fe amb paraules i obres. El testimoniatge és un acte de justícia que estableix o fa conèixer la veritat» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 2.472)