La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: Dimecres XXV de durant l'any

Text de l'Evangeli (Lc 9,1-6): En aquell temps, Jesús va reunir els Dotze i els donà poder i autoritat per a treure tots els dimonis i guarir malalties. I els envià a anunciar el Regne de Déu i a curar els malalts. Els digué: «No prengueu res per al camí: ni bastó, ni sarró, ni pa, ni diners, i no us endugueu dos vestits. Quan entreu en una casa, quedeu-vos-hi fins que deixeu aquell lloc. I si no us acullen, sortiu d'aquella població i espolseu-vos la pols dels peus com a acusació contra ells. Ells se'n van anar i passaven per tots els pobles anunciant la bona nova i curant pertot arreu».

«Jesús va reunir els Dotze i els donà poder i autoritat per a treure tots els dimonis i guarir malalties»

Mn. Jordi CASTELLET i Sala
(Sant Hipòlit de Voltregà, Barcelona, Espanya)

Avui vivim uns temps en què noves malalties mentals assoleixen nivells insospitats, com mai no n'hi havia hagut en el curs de la història. El ritme de vida actual imposa estrès a les persones, cursa per consumir i aparentar més que el veí, tot amanit amb unes fortes dosis d'individualisme, que construeixen una persona aïllada de la resta dels mortals. Aquesta solitud a què molts són obligats per raó de conveniències socials, per pressió laboral, per convencions esclavitzadores, fa que molts sucumbeixin a la depressió, les neurosis, les histèries, les esquizofrènies o d'altres desequilibris que marquen profundament el futur d'aquella persona.

«Jesús va reunir els Dotze i els donà poder i autoritat per a treure tots els dimonis i guarir malalties» (Lc 9,1). Mals, aquests, que podem identificar en el mateix Evangeli com a malalties mentals.

La trobada amb el Crist, que es la Persona completa i realitzada, aporta un equilibri i una pau que són capaços d'asserenar els ànims i de fer retrobar la persona amb ella mateixa, aportant-li claredat i llum en la seva vida i en l'enfocament del seu futur. L'Evangeli és criteri per aclarir dubtes, bo per a instruir i ensenyar, educar els joves i els grans, i encaminar les persones pel camí de la vida, aquella que mai no s'ha de marcir.

«Ells passaven per tots els pobles anunciant la bona nova» (Lc 9,6). És aquesta també la nostra missió: viure i meditar l'Evangeli, la mateixa paraula de Jesús, per tal de deixar-la penetrar en el nostre interior. Així, a poc a poc, podrem trobar el camí a seguir i la llibertat a realitzar. Com ha escrit Joan Pau II, «la pau ha de realitzar-se en la veritat (...); ha de fer-se en la llibertat».

Que sigui el mateix Jesucrist, que ens ha cridat a la fe i a la joia eterna, qui ens ompli de la seva esperança i amor, Ell que ens ha donat una nova vida i un futur inesgotable.