La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

Diumenge III (B) d'Advent

1ª Lectura (Is 61,1-2a.10-11): L'Esperit del Senyor Déu reposa sobre meu, perquè el Senyor m'ha ungit, m'ha enviat a portar la bona nova als desvalguts, a curar els cors adolorits, a proclamar als captius la llibertat, i als presos el retorn de la llum, a proclamar l'any de gràcia del Senyor.

Aclamo el Senyor ple de goig, la meva ànima celebra el meu Déu, que m'ha mudat amb vestits de victòria, m'ha cobert amb un mantell de felicitat, com el nuvi coronat amb una diadema, com la núvia que s'engalana amb joiells. El Senyor Déu farà germinar el benestar i la glòria davant de tots els pobles com la terra fa créixer la brotada o el jardí fa néixer la sembra.
Salm responsorial: Lc 1
R/. La meva ànima celebra el meu Déu.
La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara totes les generacions em diran benaurada.

Perquè el Totpoderós obra en mi meravelles. El seu nom és sant, i l'amor que té als qui creuen en ell s'estén de generació en generació.

Omple de béns els pobres, i els rics se'n tornen sense res. Ha protegit Israel, el seu servent, s'ha recordat del seu amor.
2ª Lectura (1Te 5,16-24): Germans, viviu sempre contents, no us canseu mai de pregar, doneu gràcies en tota ocasió. Això és el que Déu vol de vosaltres en Jesucrist. No sufoqueu l'Esperit, no desestimeu els dons de profecia, examineu-ho tot i quedeu-vos allò que trobeu bo, guardeu-vos de tota ombra de mal. Que Déu mateix, el Déu de la pau, us faci del tot sants, i guardi totalment irreprensibles el vostre esperit, la vostra ànima i el vostre cos per quan retorni nostre Senyor Jesucrist. Déu, que us crida, és digne de tota confiança; ell ho farà així.
Versicle abans de l'Evangeli (Is 61,1): Al·leluia. L'Esperit del Senyor reposa sobre meu, m'ha enviat a portar la Bona Nova als desvalguts. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Jn 1,6-8.19-28): Déu envià un home que es deia Joan. Vingué com a testimoni a donar testimoni de la llum, perquè per ell tothom cregués. Ell no era la llum, venia solament a donar-ne testimoni. Aquest és el testimoni que Joan va donar quan els jueus li enviaren sacerdots i levites des de Jerusalem a interrogar-lo. Li preguntaren: «Qui ets, tu?». Ell no es va negar a respondre i confessà clarament: «Jo no sóc el Messies». Ells li preguntaren: «Qui ets, doncs? Elies?». Els respon: «No el sóc». «Ets el Profeta?». Respongué: «No». Llavors li digueren: «Doncs qui ets, tu? Què hem de respondre als qui ens han enviat? Què dius de tu mateix?». Ell va declarar: «Sóc la veu d'un que crida en el desert: ‘Adreceu el camí del Senyor’. Així ho va dir el profeta Isaïes».

Alguns dels enviats, que eren dels fariseus, li van fer aquesta altra pregunta: «Per què bateges, doncs, si no ets el Messies, ni Elies, ni el Profeta?». Joan els respongué: «Jo batejo només amb aigua; però enmig vostre hi ha el qui vosaltres no coneixeu, el qui ve després de mi, i jo no sóc digne ni de deslligar-li les corretges de les sandàlies». Això va passar a Betània, a l'altra banda del Jordà, on Joan batejava.

«Enmig vostre hi ha el qui vosaltres no coneixeu, el qui ve després de mi»

Mn. Joaquim MESEGUER García (Rubí, Barcelona, Espanya)

Avui, al bell mig de l'Advent, rebem una invitació a l'alegria i a l'esperança: «Viviu sempre contents, no us canseu mai de pregar, doneu gràcies en tota ocasió» (1Te 5,16-17). El Senyor és a prop: «Filla meva, el teu cor és el cel per a Mi», li diu Jesús a santa Faustina Kowalska (i, certament, el Senyor ho voldria repetir a cadascun dels seus fills). És un bon moment per pensar en tot el que Ell ha fet per nosaltres i donar-li gràcies.

L'alegria és una característica essencial de la fe. Sentir-se estimat i salvat per Déu és un gran goig; saber-nos germans de Jesucrist que ha donat la seva vida per nosaltres és el motiu principal de la joia cristiana. Un cristià abandonat a la tristesa tindrà una vida espiritual raquítica, no arribarà a veure tot el que Déu ha fet per ell i, per tant, serà incapaç de comunicar-ho. L'alegria cristiana brolla de l'acció de gràcies, sobretot per l'amor que el Senyor ens manifesta; cada diumenge ho fem comunitàriament en celebrar l'Eucaristia.

L'Evangeli ens ha presentat la figura de Joan Baptista, el precursor. Joan gaudia de gran popularitat entre el poble senzill; però, quan li pregunten, ell respon amb humilitat: «Jo no sóc el Messies...» (cf. Jn 1,21); «Jo batejo només amb aigua; però enmig vostre hi ha el qui vosaltres no coneixeu, el qui ve després de mi» (Jn 1,26-27). Jesucrist és Aquell a qui esperen; Ell és la Llum que il·lumina el món. L'Evangeli no és un missatge estrany, ni una doctrina entre tantes, sinó la Bona Notícia que omple de sentit tota vida humana, perquè ens ha estat comunicada per Déu mateix que s'ha fet home. Tot cristià està cridat a confessar Jesucrist i a ser testimoni de la seva fe. Com a deixebles del Crist, estem cridats a aportar el do de la llum. Més enllà de les paraules, el millor testimoniatge, és i serà l'exemple d'una vida fidel.