La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Última newsletter: Inaugurem l'edició en xinès
Veure altres dies:

Dia litúrgic: La Sagrada Família (A)

Text de l'Evangeli (Mt 2,13-15.19-23): Quan els savis se n'hagueren anat, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué: «Lleva't, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè Herodes buscarà l'infant per matar-lo». Josep es llevà, prengué de nit el nen i la seva mare, se'n va anar cap a Egipte i s'hi quedà fins a la mort d'Herodes. Així es va complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: «D'Egipte he cridat el meu fill».

Després de la mort d'Herodes, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep, a Egipte, i li digué: «Lleva't, pren el nen i la seva mare i vés-te'n al país d'Israel, que ja són morts els qui volien matar l'infant. Josep es llevà, prengué el nen i la seva mare i va tornar al país d'Israel. Però quan va sentir a dir que Arquelau regnava a Judea en lloc del seu pare Herodes, tingué por d'anar-hi. Advertit en somnis, es retirà a la regió de Galilea i se n'anà a viure en un poble anomenat Natzaret. Així es va complir allò que havien anunciat els profetes: «Li diran Natzarè».

«Lleva't, pren el nen i la seva mare i vés-te'n al país d'Israel»

Mn. Joan Ant. MATEO i García
(La Fuliola, Lleida, Espanya)

Avui contemplem el misteri de la Sagrada Família. El Fill de Déu inicia el seu camí entre els homes en el si d'una família. És el designi del Pare. La família serà sempre l'hàbitat humà insubstituïble. Jesús té un pare legal que el “porta” i una Mare que no se separa d'Ell. Déu se serví en tot moment de sant Josep, home just, espòs fidel i pare responsable per a defensar la Família de Natzaret: « un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué: «Lleva't, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte» (Mt 2,13).

Avui, més que mai, l'Església és cridada a proclamar la bona nova de l'Evangeli de la Família i la vida. Avui més que mai, una cultura profundament inhumana intenta imposar un anti-evangeli de confusió i mort. Sant Joan Pau II ens ho recordava en la seva exhortació Ecclesia in Europa: «L'Església ha de proposar amb fidelitat la veritat sobre el matrimoni i la família. És una necessitat que sent de manera urgent, perquè sap que aquesta tasca li pertoca per la missió evangelitzadora que el seu Espòs i Senyor li ha confiat i que avui es planteja amb especial urgència. La vàlua de la indissolubilitat matrimonial es tergiversa cada cop més; hom reclama formes de reconeixença legal de les convivències de fet, tot equiparant-les al matrimoni legítim...».

«Herodes buscarà l'infant per matar-lo» (Mt 2,13). Herodes ataca novament, però no tinguem por, perquè l'ajut de Déu no ens mancarà. Anem a Natzaret! Ens cal redescobrir la veritat de la família i de la vida. Visquem-la joiosament i anunciem-la als nostres germans assedegats de llum i esperança. El Papa ens hi convida: «Cal reafirmar aquestes institucions [el matrimoni i la família] com provinents de la voluntat de Déu. A més, cal servir l'Evangeli de la vida».

Novament, «un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep, a Egipte, i li digué: ‘Lleva't, pren el nen i la seva mare i vés-te'n al país d'Israel’» (Mt 2,19-20). El retorn d'Egipte és imminent!