La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

La Sagrada Família (A)

Podcast Descarregar
1ª Lectura (Ecli 3,2-6.12-14): En els fills, el Senyor fa l'elogi del pare i sentencia a favor de la mare. Qui honora el pare expia els pecats, qui honora la mare es guanya un tresor. Els fills seran la felicitat del qui honora el pare; quan pregui, Déu se l'escoltarà. Qui honora el pare viurà molts anys, qui honora la mare obtindrà del Senyor la recompensa. Fill meu, acull el teu pare en la vellesa, no l'abandonis mentre visqui. Si s'afebleix el seu enteniment, sigues compassiu, no el menyspreïs quan et veus en plena força. Déu no oblidarà la pietat que tens pel pare; te la tindrà en compte per a compensar els teus pecats, en farà un monument per expiar les teves culpes.
Salm responsorial: 127
R/. Feliços els fidels del Senyor, que viuen seguint els seus camins.
Feliç tu, fidel del Senyor, que vius seguint els seus camins. Menjaràs del fruit del teu treball, seràs feliç i tindràs sort.

La teva esposa fruitarà com una parra dins la intimitat de casa teva; veuràs els fills com plançons d'olivera al voltant de la taula.

És així com els fidels del Senyor seran beneïts. Que el Senyor et beneeixi des de Sió. Que tota la vida puguis veure prosperar Jerusalem.
2ª Lectura (Col 3,12-21): Germans, tingueu els sentiments que escauen a escollits de Déu, sants i estimats: sentiments de compassió, de bondat, d'humilitat, de serenor, de paciència; suporteu-vos els uns als altres, i si alguns tinguéssiu res a dir contra un altre, perdoneu-vos-ho. El Senyor us ha perdonat; perdoneu també vosaltres. I com a coronament de tot això estimeu-vos, que l'amor tot ho lliga i perfecciona. Que la pau de Crist coroni en els vostres cors els combats que manteniu; recordeu que en aquesta pau heu estat cridats a formar un sol cos. I sigueu agraïts.

Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa; instruïu-vos i amonesteu-vos els uns als altres amb tota mena de doctrina; agraïts a Déu, canteu-li en els vostres cors amb salms, himnes i càntics de l'Esperit; tot allò que feu, sigui de paraula, sigui d'obra, feu-ho en nom de Jesús, adreçant per ell a Déu, el Pare, una acció de gràcies.

Dones, cal que sigueu submises al marit en el Senyor. Marits, estimeu l'esposa, no us malhumoreu amb ella. Fills, creieu en tot els pares; això agrada al Senyor. Pares, no importuneu els vostres fills, que no es desanimin.
Versicle abans de l'Evangeli (Col 3,15a.16a): Al·leluia. Que la paraula de Crist, en tota la seva riquesa, tingui estada entre vosaltres. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Mt 2,13-15.19-23): Quan els savis se n'hagueren anat, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué: «Lleva't, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte i queda-t'hi fins que jo t'ho digui, perquè Herodes buscarà l'infant per matar-lo». Josep es llevà, prengué de nit el nen i la seva mare, se'n va anar cap a Egipte i s'hi quedà fins a la mort d'Herodes. Així es va complir allò que el Senyor havia anunciat pel profeta: «D'Egipte he cridat el meu fill».

Després de la mort d'Herodes, un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep, a Egipte, i li digué: «Lleva't, pren el nen i la seva mare i vés-te'n al país d'Israel, que ja són morts els qui volien matar l'infant. Josep es llevà, prengué el nen i la seva mare i va tornar al país d'Israel. Però quan va sentir a dir que Arquelau regnava a Judea en lloc del seu pare Herodes, tingué por d'anar-hi. Advertit en somnis, es retirà a la regió de Galilea i se n'anà a viure en un poble anomenat Natzaret. Així es va complir allò que havien anunciat els profetes: «Li diran Natzarè».

«Lleva't, pren el nen i la seva mare i vés-te'n al país d'Israel»

+ Mn. Joan Ant. MATEO i García (Tremp, Lleida, Espanya)

Avui contemplem el misteri de la Sagrada Família. El Fill de Déu inicia el seu camí entre els homes en el si d'una família. És el designi del Pare. La família serà sempre l'hàbitat humà insubstituïble. Jesús té un pare legal que el “porta” i una Mare que no se separa d'Ell. Déu se serví en tot moment de sant Josep, home just, espòs fidel i pare responsable per a defensar la Família de Natzaret: « un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep i li digué: «Lleva't, pren el nen i la seva mare, fuig cap a Egipte» (Mt 2,13).

Avui, més que mai, l'Església és cridada a proclamar la bona nova de l'Evangeli de la Família i la vida. Avui més que mai, una cultura profundament inhumana intenta imposar un anti-evangeli de confusió i mort. Sant Joan Pau II ens ho recordava en la seva exhortació Ecclesia in Europa: «L'Església ha de proposar amb fidelitat la veritat sobre el matrimoni i la família. És una necessitat que sent de manera urgent, perquè sap que aquesta tasca li pertoca per la missió evangelitzadora que el seu Espòs i Senyor li ha confiat i que avui es planteja amb especial urgència. La vàlua de la indissolubilitat matrimonial es tergiversa cada cop més; hom reclama formes de reconeixença legal de les convivències de fet, tot equiparant-les al matrimoni legítim...».

«Herodes buscarà l'infant per matar-lo» (Mt 2,13). Herodes ataca novament, però no tinguem por, perquè l'ajut de Déu no ens mancarà. Anem a Natzaret! Ens cal redescobrir la veritat de la família i de la vida. Visquem-la joiosament i anunciem-la als nostres germans assedegats de llum i esperança. El Papa ens hi convida: «Cal reafirmar aquestes institucions [el matrimoni i la família] com provinents de la voluntat de Déu. A més, cal servir l'Evangeli de la vida».

Novament, «un àngel del Senyor es va aparèixer en somnis a Josep, a Egipte, i li digué: ‘Lleva't, pren el nen i la seva mare i vés-te'n al país d'Israel’» (Mt 2,19-20). El retorn d'Egipte és imminent!

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «Quan els mags li anuncien que ha nascut un Rei, Herodes es torba, i, per no perdre el seu regne, el vol matar. Si hagués cregut en Ell, estaria segur aquí a la terra i regnaria sense fi en l’altra vida» (Sant Quodvultdeus)

  • «Quan important és que cada nen, en venir al món, sigui acollit per l’escalf d'una família! No importen les comoditats exteriors: Jesús va néixer en un estable i com a primer bressol va tenir una menjadora, però l’amor de Maria i de Josep li van fer sentir la tendresa i la bellesa de ser estimats» (Benet XVI)

  • «La fugida a Egipte i la matança dels Innocents manifesta l’oposició de les tenebres a la llum: ‘Vingué a casa seva, però els seus no l’acolliren’ (Jn 1,11)» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 530)