La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

28 de Gener: Sant Tomàs d'Aquino, prevere i doctor de l'Església

Podcast Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 23,8-12): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres no us feu dir "rabí", perquè de mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans; ni doneu a ningú el nom de "pare" aquí a la terra, perquè de pare només en teniu un, que és el del cel; ni us feu dir "guies", perquè de guia només en teniu un, que és el Crist. El més important d'entre vosaltres, que es faci el vostre servidor. El qui s'enalteixi serà humiliat, però el qui s'humiliï serà enaltit».

«El qui s'humiliï serà enaltit»

+ P. Pere SUÑER i Puig SJ (Barcelona, Espanya)

Avui celebrem la memòria de sant Tomàs d'Aquino (1225-1274), membre de l'Orde de Predicadors, sacerdot i Doctor de l'Església. Va dedicar tota la vida a l'estudi i a l'ensenyament de la teologia catòlica. I ho va fer conscient que així feia un servei a la fe, a l'Església i a la humanitat.

Un servei a la fe: la teologia no consisteix a inventar la fe, ni tan sols interpretar-la segons el propi gust. El teòleg parteix de la fe de l'Església i malda per entendre-la en el seu verdader sentit i, assolit aquest, per fer-la conciliable amb la ciència i cultura del temps sense deformar-la. Fent això, el teòleg realitza un gran servei a la humanitat, ja que li facilita un accés madur i profitós a la paraula de Déu; millor dit, a la "Paraula de Déu", que es Jesucrist, salvació de l'home. Tot això ho va entendre perfectament sant Tomàs i ho va practicar. Així doncs, li escauen plenament les paraules que llegim en l'Evangeli de la seva memòria: «De guia només en teniu un, que és el Crist» (Mt 23,10).

No li va ser pas sempre fàcil. Va haver de lluitar contra els qui anteposaven la filosofia grega -llavors una novetat enlluernant- a la fe. Ell no va sotmetre mai la fe a Aristòtil, si no Aristòtil a la fe. La seva obediència a la Jerarquia fou rendida i heroica; li ofrenà la vida, ja que morí tot anant, malaltís, al Concili II de Lió, per ordre del Papa.

Ell també fou conscient de què amb el seu treball teològic retia un servei no solament als savis, si no també als senzills. En el pròleg de la famosa Suma Teològica escriu: «El meu propòsit és tractar les coses de la religió cristiana de manera adaptada als principiants».

L'Evangeli del seu dia acaba amb aquestes paraules: «El qui s'enalteix serà humiliat, però el qui s'humiliï, serà enaltit» (Mt 23,12). Doncs bé, Tomàs d'Aquino es va humiliar sotmetent-se a Déu, a l'Església i a les necessitats de l'home; mereix, per tant, ser enaltit. Això es el que fem tot celebrant la seva festa.

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «Si cerques per on anar, mira el Crist, perquè Ell és el camí. És millor caminar pel camí, encara que sigui anant coix, que caminar ràpid fora d’ell» (Sant Tomàs d’Aquino)

  • «La convicció de Sant Tomàs que som naturalment capaços de conèixer principis de la llei moral natural, segueix sent actual, i que aquesta llei arrelada en la veritat de la naturalesa de l’home, és la base del respecte a la dignitat humana i dels drets humans» (Benet XVI)

  • «‘Els homes no podrien viure junts si no es tenien confiança entre ells, és a dir, si no es deien la veritat’ (Sant Tomàs d’Aquino). La virtut de la veritat dóna justament a l’altre allò que se li deu. La veracitat observa un just equilibri entre allò que cal manifestar i el secret que cal guardar: comporta l’honestedat i la discreció (...)» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 2.469)