La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

14 de febrer: Sant Ciril, monjo, i sant Metodi, bisbe, Patrons d'Europa
Podcast Descarregar
1ª Lectura (Ac 13,46-49): En aquells dies, Pau i Bernabé digueren als jueus: «Era el nostre deure anunciar-vos primer a vosaltres la paraula de Déu. Però ja que vosaltres no la voleu rebre i us feu vosaltres mateixos indignes de la vida eterna, ara ens adreçarem als qui no són jueus. Així ens ho té ordenat el Senyor: ‘T'he fet llum de les nacions perquè portis la salvació fins als límits de la terra’». Quan sentiren això els qui no eren jueus, se n'alegraren, i lloaven la paraula del Senyor. Tots aquells que Déu havia destinat a la vida eterna es convertiren a la fe. La paraula del Senyor s'escampava per tota la regió.
Salm responsorial: 116
R/. Aneu, anuncieu l'evangeli per tot el món.
Lloeu el Senyor, tots els pobles, glorifiqueu-lo totes les nacions.

El seu amor per nosaltres és immens. La fidelitat del Senyor durarà sempre.
Versicle abans de l'Evangeli (Mt Mt. 28,19a.20b): Al·leluia. Aneu a convertir tots els pobles, diu el Senyor; jo seré amb vosaltres cada dia fins a la fi del món. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Lc 10,1-9): En aquell temps, el Senyor en designà uns altres setanta-dos i els envià de dos en dos perquè anessin davant seu a cada poble i a cada lloc per on ell mateix havia de passar. Els deia: «La collita és abundant, però els segadors són pocs. Pregueu, doncs, a l'amo dels sembrats que hi enviï més segadors. Aneu: jo us envio com anyells enmig de llops. No porteu bossa, ni sarró, ni sandàlies, i no us atureu a saludar ningú pel camí. Quan entreu en una casa, digueu primer: ‘Pau en aquesta casa’. Si allí hi ha algú que n'és digne, la pau que li desitgeu reposarà damunt d'ell; si no, tornarà a vosaltres. Quedeu-vos en aquella casa, menjant i bevent el que tinguin: el qui treballa, bé es mereix el seu jornal. No aneu de casa en casa. Si entreu en una població i us acullen, mengeu el que us ofereixin, cureu els malalts que hi hagi i digueu a la gent: ‘El Regne de Déu és a prop vostre’».

«El Senyor en designà uns altres setanta-dos i els envià a cada lloc per on ell mateix havia de passar»

Fra Josep Mª MASSANA i Mola OFM (Barcelona, Espanya)

Avui és la festa dels sants Ciril i Metodi, germans de sang i Patrons d'Europa. Van ser missioners i evangelitzadors en una gran part de la geografia europea. Prepararen textos litúrgics en llengua eslavònica, escrits en caràcters que després s'anomenaran “ciríl·lics”.

L'Evangeli connecta amb aquests grans missioners, ja que Jesús —enviat pel Pare i per l'Esperit— va formar missioners al seu redós i els envià. Va enviar els dotze apòstols i els setanta-dos deixebles. Els primers podrien representar els sacerdots i els consagrats a Déu pels vots religiosos. ¿Qui serien els setanta-dos deixebles? Tots els cristians. Jesús ens envia a tots. Cada un de nosaltres és un enviat, un missioner seu.

Potser ens hauríem de repetir més sovint que Jesús ens envia (tant si som dels dotze com dels setanta-dos). Cadascú en la parcel·la i en la tasca concreta de la missió que ens encomana.

¿Quina és la nostra missió i el missatge que portem de part de Jesús? Hem d'anunciar el Regne i proclamar la pau: «Digueu primer: pau en aquesta casa; digueu a la gent: el Regne de Déu és a prop vostre» (Lc 10,5.9). Sant Francesc ho resumia en dues paraules: «Pau i Bé!». I, ¿quan som missioners? Quan la nostra vida a la llar, al treball i a tot arreu, traspua la pau i bonhomia d'un cor reconciliat. És un testimoni que hem de donar, algunes vegades amb paraules, i sempre amb el nostre capteniment cristià.

Sants Ciril i Metodi reconegueren que aquesta vocació i missió són un regal de Déu. Ciril ho va expressar tot pregant: «Vostre és el do pel qual ens heu destinat a predicar l'Evangeli del vostre Crist, i a promoure aquelles bones obres que us són plaents».

Tan de bo que, per intercessió dels sants Patrons d'Europa, siguem fidels missioners de Crist!

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «Senyor, Déu meu, us retorno com a vostres els qui em vau donar; governeu-los amb la fortalesa de la vostra mà dreta i cobriu-los amb l’ombra de les vostres ales, perquè tots lloïn i glorifiquin el vostre sant nom, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén» (Sant Ciril, monjo)

  • «Alhora que un gran respecte per les persones i la desinteressada sol·licitud pel seu veritable bé, els dos sants germans tingueren adequats recursos d’energia, de prudència, de zel i de caritat, indispensables per a menar els futurs creients envers la llum» (Francesc)

  • «(...) L’aplegament de l’Església és, per dir-ho així, la reacció de Déu davant el caos provocat pel pecat. Aquesta reunificació es realitza secretament al si de tots els pobles (...)» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 761)