La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

evangeli.net

Benvolguts amics i amigues:

En nom d'evangeli.net desitjo manifestar el nostre agraïment al Papa Benet XVI per la seva extensa i abnegada tasca al servei de l'Església: seminarista i estudiant de teologia, sacerdot i professor, perit-expert en el Concili Vaticà II, bisbe de Múnich, prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, successor de Sant Pere i, properament... el seu "particular Getsemaní" (una vida completament lliurada a la pregària i intercessió per l'Església i pel món sencer).

Força homilies de "Contemplar l'Evangeli d'avui" s'han enriquit amb els ensenyaments i paraules de Benet XVI, i el nostre servei Master·evangeli.net s'articula casi completament amb el Magisteri de qui ha assumit durant aquests anys —i abans també, treballant amb Joan Pau II— la missió de confirmar en la fe els seus germans.

Considero que una de les principals aportacions del Papa Ratzinger és el seu estudi sobre Jesucrist: quie és, i com podem conèixer-lo complament i fiablement. A Benet XVI li debem especialment l'enriquiment del nostre saber sobre Jesús de Natzaret, meditant més profundament la Sagrada Escriptura, tant el Nou Testament com, particularment, l'Antic (on descobrim molts ensenyaments sobre el Salvador que havia de venir).

Heus aquí una selecció de serveis Master agrupats al voltant d'un tema —el Crist— seguint les ensenyances d'un "mestre magistral" —Benet XVI:

El "Crist de la fe" i el "Jesús històric"

L'Autor de la Sagrada Escriptura

La Nova Aliança mitjançada pel Crist mena l'Antiga a la seva plenitud

Jesucrist, vertader Déu i vertader home

Jesús, el "Fill de Déu"

Jesús, Fill "con-substancial" de Déu

Jesús: Un "profeta com Jo"

Jesús, el "Servent de Déu"

Jesús, el Crist-Messies

Jesús, el "Fill de l'Home"

Jesús, el nou David

Jesús, el "nou Moisès"

Revelació de l'origen de Jesús

Jesucrist, "misteri de redempció"

La pregària de Jesús amb el Pare

De la "Llei de Moisès" a la "Llei del Messies"

Les paràboles són el "cor" de la predicació del Crist

La cristologia implícita en la "Paràbola del fill pròdig"

Jesús, el "Servent de Déu", anuncia la seva passió

Jesús, el "Nou Temple" del "nou Israel". Universalitat de la salvació (l'Església és "catòlica")

"Jo sóc Fill de Déu". Primeres reaccions a Jerusalem

El Sanedrí decideix fer morir Jesús

 

 

En començar la Setmana Santa (de l'Any de la Fe) presentarem una altra selecció de temes Master cristològics, però centrats específicament en els "misteris pasquals" de Jesús (passió, molt i ressurecció).

Com a prevera, no em resta més que suplicar-te oracions per Benet XVI i pel Papa que el seguirà. Et saluda en nom de tot l'Equip d'evangeli.net,

Antoni Carol i Hostench, pvre.

Coordinador general d’evangeli.net

***

evangeli.net: "Contemplar l'Evangeli d'avui" (Evangeli + meditació) i "Master·evangeli.net" (Evangeli + teologia)

 

 

+ + + + +

Si desitges SUBSCRIURE UN AMIC, clica aquí i segueix les indicacions: és molt fàcil!