La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

  evangeli.net  

Benvolgut /da amic / amiga:

 

“Temes evangeli.net” ha tractat ja alguns aspectes de la vida de Jesucrist en els dos primers Misteris de la Llum:

. “El baptisme del Senyor al riu Jordà” (per a veure’l, clica aquí).

. “L’Auto-revelació del Crist a les noces de Canà” (per a consultar-lo, clica aquí).

 

***

 

El 3r és “L’anunci del Regne convidant a la conversió”. És el Misteri que cobreix un major període de temps de la vida del Senyor: uns tres anys! (l’exposem en 2 parts) (Ampliació: clica aquí). Aquesta és una etapa de la Història d ela Salvació molt rica en contingut, i cabdal pel que fa a la Revelació. El focus d’atenció incideix directament en el Crist; la presència de la Verge Maria és més aviat “latent” (tornarà a aparèixer explícitament al Calvari).

1r) «Després que en un altre temps Déu havia parlat als pares molt sovint i de moltes maneres (...), aquests darrers dies ens ha parlat a nosaltres per mitjà del Fill» (He 1,1-2). La Revelació arriba al seu “màximum” d’intensitat: «Quan arribà la plenitud dels temps, Déu va enviar el seu Fill, nascut de dona...» (Ga 4,4). És una “plenitud” que sobrepassa tota expectativa humana! Amb raó, en la Transfiguració, després d’acreditar el seu Fill («Aquest és el meu Fill, l’estimat»), el Pare ens manà: «Escolteu-lo» (Mt 17,5). Tant de bo si la nostra pregària esdevingués un veritable “escoltar”! (Importància de meditar l’Evangeli: clica aquí).

2n) «Jesús començà a fer i ensenyar» (Ac 1,1). L’ensenyament de Jesús molt aviat suscità admiració entre la gent senzilla; la gentada notava en Ell un què especial: «Es meravellaven de la seva doctrina, perquè els ensenyava com qui té autoritat, i no com els escribes» (Mc 1,22) (Ampliació: clica aquí). De fet, en alguna ocasió Jesucrist no tingué més remei que desautoritzar els escribes «perquè diuen i no fan» (Mt 23,3). Un dia (era dissabte!), Jesús guarí una dona encorbada i, davant l’estupefacció dels presentes, al cap de la sinagoga no se li acudí altra cosa que renyar la pobra gent: «Hi ha sis dies per a treballar; veniu, doncs, aquests dies a fer-vos guarir, i no en dissabte» (Lc 13,14)... En fi, sense obres d’amor és inútil qualsevol predicació (Ampliació: clica aquí).

3r) «Un profeta poderós en obres i en doctrina» (Lc 24,19): així el recordava en Cleofàs mentre caminava nostàlgic camí d’Emmaús en el matí de la resurrecció. Algunes setmanes més tard, Simó Pere el presentava així davant la multitud de Jerusalem: «Home acreditat per Déu davant vostre amb miracles, prodigis i senyals» (Ac 2,22). En el seu “fer” mostrà un domini sobre la matèria, el temps i els esperits que només Déu posseeix. Sobren exemples: des de la conversió de l’aigua en vi, les multiplicacions de pans i peixos, fins el seu caminar per sobre d eles aigües; guaricions a distància; foragità esperits malignes i retornà la vida a difunts (àdhuc en estat de descomposició, com fou el cas de Llàtzer); no solament llegia els pensaments dels altres sinó que a més coneixia llurs vides (Natanael, la dona samaritana)... Solament Jesús pot dir-nos: «Jo estaré amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món» (Mt 28,20). Aquesta és la nostra esperança i el nostre consol! El Regne de Déu ja és entre nosaltres... (Ampliació: clica aquí) (Alegria per la presència de Déu entre nosaltres: clica aquí).

 

Antoni Carol i Hostench, pvre.

(Coordinador General d’evangeli.net)

evangeli.net
"Contemplar l'Evangeli d'avui" (Evangeli + meditació)
"Master·evangeli.net" (Evangeli + teologia)
"L’Evangeli d’avui per a la família" (Evangeli d'avui + imatge + catequesis)
Si desitges SUBSCRIURE UN AMIC, clica aquí i segueix les indicacions: és molt fàcil!
pixel tracking