La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

  evangeli.net  

Qui és Jesús? En el segle XXI aquesta qüestió segueix inquietant a moltes ànimes. La mateixa pregunta se la varen fer els jueus fa 2.000 anys...

Ningú a l’Antiguitat no fou tan biografiat com Jesucrist. Ningú com Ell! Més encara: no sabem de ningú més del qual la seva vinguda al món hagi estat profetitzada, anunciada i preparada des de molts segles abans. Aquest “home únic”, en qui desemboca l’Antic Testament, no és un altre que Jesús de Natzaret.

Els cristians, il·luminats per la unitat de l’Antic i del Nou Testaments, fruïm d’una visió immensa i completa de Jesús: un privilegi!

“L’Evangeli d’avui per a la família” t’ho està explicant detalladament, pausadament, amb explicacions breus i escenes clares...

● Qui és Jesús? [Polèmica a Jerusalem poc abans de la Passió].

Jesús encarnà diversos títols / figures anunciades des de l’Antic Testament:

● El “Fill de l’home”: aquesta és una figura “enigmàtica” que apareix a la profecia de Daniel, tot referint-se a algú que —en forma d’home— davallà del cel per a portar pau a la terra... Ningú no sabia qui encarnaria aquesta figura; ningú no s’havia aplicat aquest títol... [Des de l’inici de la seva predicació, el Crist assumí espontàniament aquest títol].

● La “serp de bronze aixecada” per Moisès al desert: els qui la miraven restaven guarits de les picadures verinoses [Fitant “Jesús elevat” a la Creu tenim la salvació].

● El “nou Jonàs” [“Jesús sepultat” encarnà plenament el profeta Jonàs que desaparegué de la superfície durant tres dies].

El “Servent sofrent” de Jahvé: Isaïes (sobretot en el capítol 53) (600 a.C.) descriu detalladament els dolors que hauria de patir el Messies: històricament, només en Jesucrist han confluït tots aquests sofriments [Jesús, en diverses ocasions, anuncià clarament la seva Passió, Mort i Resurrecció].

“Fill de David”; “Rei”: aquest és un dels títols messiànics més populars. Déu anuncià al Rei David que de la seva descendència suscitaria l’Ungit que regnaria per a sempre [Bo i entrant a Jerusalem, Jesús és aclamat Rei tot reconeixent-lo com a Fill de David].

El nou Moisès” (un “Profeta com Jo”): Moisès fou el més gran dels profetes, ja que havia vist Déu (tot i que només les seves “espatlles”) i parlava amb Ell com un “amic”. Jesús, el “nou Moisès” és qui roman davant el rostre de Déu com un Fill davant del seu Pare [La Transfiguració: el Crist és al centre de la imatge; al seu costat apareixen Moisès i Elies]; [Crist-Profeta-Mestre ensenya amb una autoritat mai vista].

La vinya de Déu: la vinya (Israel) maltractada (per els vinyaters) era un tema recorrent en l’Antic Testament, especialment a Is 5 [Jesús és el fill de l’amo de la vinya: els arrendataris el faran fora de la vinya i el mataran].

El “Pa viu davallat del cel”: durant la travessa del desert, Déu alimentà el seu Poble elegit amb el “manà”. Aquell aliment miraculós ara és superat per Jesús-Eucaristia (el “nou manà”) [El Fill de Déu ha davallat del cel fent-se “Pa viu” fràgil per a ser partit i repartit com aliment per al nou Poble de Déu].

Cal el final del seu ministeri, després d’una pacient tasca pedagògica, Jesucrist desvetllà la seva identitat més profunda: “Jo Sóc”; “Fill del Pare”...

● “Jo Sóc”: és el nom propi de Déu, revelat a Moisès al desert (Ex 3,14) [Jesús és “Jo Sóc” perquè és etern, anterior a Abraham]; [A la Creu, Jesús es manifestarà com el “Jo Sóc”].

● “El Fill de Déu”; “Fill del Pare”, és a dir, Déu mateix: [Jesús declara: «Jo he vingut en nom del meu Pare]; [Jesús s’aplica a si mateix el nom propi de Déu. Ningú no ho havia fet abans]; [A la Creu, el Fill diu al Pare que «Tot s’ha complert»].

Antoni Carol i Hostench, pvre.

(Coordinador General d’evangeli.net)

evangeli.net
"Contemplar l'Evangeli d'avui" (Evangeli + meditació)
"Master·evangeli.net" (Evangeli + teologia)
"L’Evangeli d’avui per a la família" (Evangeli d'avui + imatge + catequesis)
Si desitges SUBSCRIURE UN AMIC, clica aquí i segueix les indicacions: és molt fàcil!
pixel tracking