La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

  evangeli.net  

Qui és Jesús? En el segle XXI aquesta qüestió segueix inquietant a moltes ànimes. La mateixa pregunta se la varen fer els jueus fa 2.000 anys...

Ningú a l’Antiguitat no fou tan biografiat com Jesucrist. Ningú com Ell! Més encara: no sabem de ningú més del qual la seva vinguda al món hagi estat profetitzada, anunciada i preparada des de molts segles abans. Aquest “home únic”, en qui desemboca l’Antic Testament, no és un altre que Jesús de Natzaret.

Els cristians, il·luminats per la unitat de l’Antic i del Nou Testaments, fruïm d’una visió immensa i completa de Jesús: un privilegi!

“L’Evangeli d’avui per a la família” t’ho està explicant detalladament, pausadament, amb explicacions breus i escenes clares...

● Qui és Jesús? [Polèmica a Jerusalem poc abans de la Passió].

Jesús encarnà diversos títols / figures anunciades des de l’Antic Testament:

● El “Fill de l’home”: aquesta és una figura “enigmàtica” que apareix a la profecia de Daniel, tot referint-se a algú que —en forma d’home— davallà del cel per a portar pau a la terra... Ningú no sabia qui encarnaria aquesta figura; ningú no s’havia aplicat aquest títol... [Des de l’inici de la seva predicació, el Crist assumí espontàniament aquest títol].

● La “serp de bronze aixecada” per Moisès al desert: els qui la miraven restaven guarits de les picadures verinoses [Fitant “Jesús elevat” a la Creu tenim la salvació].

● El “nou Jonàs” [“Jesús sepultat” encarnà plenament el profeta Jonàs que desaparegué de la superfície durant tres dies].

El “Servent sofrent” de Jahvé: Isaïes (sobretot en el capítol 53) (600 a.C.) descriu detalladament els dolors que hauria de patir el Messies: històricament, només en Jesucrist han confluït tots aquests sofriments [Jesús, en diverses ocasions, anuncià clarament la seva Passió, Mort i Resurrecció].

“Fill de David”; “Rei”: aquest és un dels títols messiànics més populars. Déu anuncià al Rei David que de la seva descendència suscitaria l’Ungit que regnaria per a sempre [Bo i entrant a Jerusalem, Jesús és aclamat Rei tot reconeixent-lo com a Fill de David].

El nou Moisès” (un “Profeta com Jo”): Moisès fou el més gran dels profetes, ja que havia vist Déu (tot i que només les seves “espatlles”) i parlava amb Ell com un “amic”. Jesús, el “nou Moisès” és qui roman davant el rostre de Déu com un Fill davant del seu Pare [La Transfiguració: el Crist és al centre de la imatge; al seu costat apareixen Moisès i Elies]; [Crist-Profeta-Mestre ensenya amb una autoritat mai vista].

La vinya de Déu: la vinya (Israel) maltractada (per els vinyaters) era un tema recorrent en l’Antic Testament, especialment a Is 5 [Jesús és el fill de l’amo de la vinya: els arrendataris el faran fora de la vinya i el mataran].

El “Pa viu davallat del cel”: durant la travessa del desert, Déu alimentà el seu Poble elegit amb el “manà”. Aquell aliment miraculós ara és superat per Jesús-Eucaristia (el “nou manà”) [El Fill de Déu ha davallat del cel fent-se “Pa viu” fràgil per a ser partit i repartit com aliment per al nou Poble de Déu].

Cal el final del seu ministeri, després d’una pacient tasca pedagògica, Jesucrist desvetllà la seva identitat més profunda: “Jo Sóc”; “Fill del Pare”...

● “Jo Sóc”: és el nom propi de Déu, revelat a Moisès al desert (Ex 3,14) [Jesús és “Jo Sóc” perquè és etern, anterior a Abraham]; [A la Creu, Jesús es manifestarà com el “Jo Sóc”].

● “El Fill de Déu”; “Fill del Pare”, és a dir, Déu mateix: [Jesús declara: «Jo he vingut en nom del meu Pare]; [Jesús s’aplica a si mateix el nom propi de Déu. Ningú no ho havia fet abans]; [A la Creu, el Fill diu al Pare que «Tot s’ha complert»].

Antoni Carol i Hostench, pvre.

(Coordinador General d’evangeli.net)

evangeli.net
"Contemplar l'Evangeli d'avui" (Evangeli + meditació)
"Master·evangeli.net" (Evangeli + teologia)
"L’Evangeli d’avui per a la família" (Evangeli d'avui + imatge + catequesis)
Si desitges SUBSCRIURE UN AMIC, clica aquí i segueix les indicacions: és molt fàcil!
pixel tracking