La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

25 d'abril: Sant Marc, evangelista
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 16,15-20): En aquell temps, Jesús s'aparegué als onze i els digué: «Aneu a tot el món, prediqueu l’evangeli a tota criatura (...)».

I el Senyor, després d’haver-los parlat, fou elevat al cel i s’assegué a la dreta de Déu.

I ells se n’anaren a predicar per tot arreu, cooperant-hi el Senyor i confirmant la paraula amb els senyals que l’acompanyaven.

Sant Marc, evangelista

Mons. Agustí CORTÉS i Soriano Bisbe de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona, Espanya)

Avui, en la festa de sant Marc, bo i escoltant l'Evangeli i mirant l'evangelitzador, no podem sinó proclamar amb seguretat i agraïment on es troba la font i en què consisteix la força de la nostra paraula: a l'evangelitzador se li ha imposat una presència i un manament, des de fora, sense coacció, però amb l'autoritat de qui és digne de crèdit: «Vés per tot el món i anuncia la bona nova de l'Evangeli a tota la humanitat» (cf. Mc 16,15).

La nostra paraula, d'altra banda, no es presenta com una més en el mercat de les idees o de les opinions, sinó que té tot el pes dels missatges forts i definitius. De la seva acceptació o rebuig depenen la vida o la mort; i la seva veritat, la seva capacitat de convicció, ve per la via testimonial, és a dir, apareix acreditada per signes de poder en favor dels necessitats.

—Per què, doncs, el nostre silenci? Por? Timidesa? Deia sant Justí que «aquells ignorants i incapaços d'eloqüència, varen persuadir per la virtut tot el gènere humà».