La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

Dijous 17 de durant l'any

1ª Lectura (Jr 18,1-6): Paraula que el Senyor va fer sentir a Jeremies. Li digué: «Vés a casa el terrisser i t'hi faré sentir les meves paraules». Vaig anar-hi, doncs, i el vaig trobar treballant al torn. Quan se li esguerrava a les mans una peça d'argila que estava tornejant, en feia una altra, tal com ell la volia. Llavors el Senyor em va fer sentir la seva paraula i digué: «Casa d'Israel, jo no puc fer amb vosaltres com aquest terrisser, diu l'oracle del Senyor? Vosaltres, casa d'Israel, sou a les meves mans com l'argila a les mans del terrisser».
Salm responsorial: 145
R/. Feliç l'home que troba ajuda en el Déu de Jacob.
Lloa el Senyor, ànima meva. Lloaré el Senyor tota la vida, cantaré al meu Déu mentre sigui al món.

No confieu en els homes poderosos, homes que són terra, incapaços de salvar: quan exhalen l'esperit, tornen a la terra, i aquell dia es desfan els seus plans.

Feliç l'home que troba ajuda en el Déu de Jacob; espera en el Senyor, el seu Déu, que ha fet el cel, la terra i el mar, i tot el que es mou en aquests llocs.
Versicle abans de l'Evangeli ((Cf. Ac 16,14)): Al·leluia. Obriu, Senyor, el nostre cor perquè escoltem atentament les paraules del vostre Fill. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Mt 13,47-53): En aquell temps, Jesús digué a la gent: «També passa amb el Regne del cel com quan tiren una xarxa a l'aigua i la xarxa arreplega tota mena de peixos. Un cop plena, la treuen a la platja, s'asseuen, i recullen en coves els peixos bons i llencen els dolents. Igualment passarà a la fi del món: sortiran els àngels i destriaran els dolents dels justos, i els llançaran a la fornal ardent; allà hi haurà els plors i el cruixit de dents. ¿Ho heu entès, tot això?». Li responen: «Sí». Ell els diu: «Doncs bé, tot mestre de la Llei que s'ha fet deixeble del Regne del cel és semblant a un cap de casa que treu del seu tresor coses noves i coses velles». Quan Jesús hagué acabat de dir aquestes paràboles se'n va anar d'aquell lloc.

«Recullen en coves els peixos bons i llencen els dolents»

Mn. Ferran JARABO i Carbonell (Agullana, Girona, Espanya)

Avui, l'Evangeli és una crida vital a la conversió. Jesús no ens estalvia la duresa de la realitat: «Sortiran els àngels i destriaran els dolents dels justos i els llançaran a la fornal ardent» (Mt 13,49-50). L'advertència és clara! No ens podem adormir.

Ara ens toca optar lliurement: o busquem amb totes les forces Déu i el bé, o posem la nostra vida al precipici de la mort. O estem amb Crist o estem contra Ell. Convertir-se vol dir, en aquest cas, optar totalment per ser dels justos i portar una vida digna de fills. Tenim, però, dins nostre l'experiència del pecat: veiem el bé que hauríem de fer i en canvi fem el mal; què fem per intentar donar veritable unitat a les nostres vides? Nosaltres sols no hi podem fer gaire. Només si ens posem en mans de Déu podrem aconseguir fer el bé i ser dels justos.

«Pel fet de no estar segurs d'aquells temps en què ha de venir el nostre Jutge, hem de viure cada dia com si ens hagués de jutjar l'endemà» (Sant Jeroni). Aquesta frase és una crida a viure amb intensitat i responsabilitat el nostre ésser cristià. No es tracta de tenir por, sinó de viure en l'esperança aquest temps que és de gràcia, lloança i glòria.

Crist ens ensenya el camí de la nostra pròpia glorificació. Crist és el camí de l'home, per tant, la nostra salvació, la nostra felicitat i tot el que podem imaginar passa per Ell. I si el tot el tenim en Crist, no podem deixar d'estimar l'Església que ens el mostra i és el seu cos místic. Contra visions purament humanes d'aquesta realitat ens cal recuperar la visió divino-espiritual: res més gran que el Crist i que l’acompliment de la seva voluntat!

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «Les meves paraules són esperit i són vida, i no es poden ponderar partint del criteri humà. No s’han d’usar amb vista a satisfer la vana complaença, sinó escoltar-les en silenci, i s’han de rebre amb humilitat» (Tomàs de Kempis)

  • «Allà on anem, fins a la més petita parròquia, al racó més perdut d’aquesta terra, hi ha l’única Església. I això és un gran do de Déu. L’Església és una sola per a tots» (Francesc)

  • «(...) Per a complir la voluntat del Pare, el Crist va inaugurar el Regne del cel sobre la terra. L’Església ‘és el Regne del Crist ja misteriosament present’ (Concili Vaticà II)» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 763)