La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

Dissabte 8 de durant l'any
1ª Lectura (Jud 17.20-25): Estimats, recordeu què us havien predit els apòstols de Jesucrist, el nostre Senyor. Construïu sobre el fonament de la vostra fe santíssima, pregueu tal com us inspirarà l'Esperit Sant, manteniu-vos en l'amor de Déu, mentre espereu que la bondat de Jesucrist, Senyor nostre, us doni la vida eterna. D'uns, els indecisos, us n'heu d'apiadar; d'uns altres, els heu d'arrabassar del foc i salvar-los; d'uns altres, us n'heu de compadir amb tota cautela; tingueu horror, fins i tot, al vestit contaminat per la seva mala vida. Déu pot guardar-vos de caure i pot presentar-vos irreprensibles i plens de goig a la presència de la seva glòria. A ell, l'únic Déu i salvador nostre, sigui donada la glòria, la majestat, el poder i la sobirania per Jesucrist abans de tots els temps, ara i per tots els segles. Amén.
Salm responsorial: 62
R/. Tot jo tinc set de vós, Senyor, Déu meu.
Vós, Senyor, sou el meu Déu; de bon matí jo us cerco. Tot jo tinc set de vós, per vós es desviu el meu cor, com terra eixuta sense una gota d'aigua.

Jo us contemplava al vostre santuari quan us veia gloriós i poderós. L'amor que em teniu val més que la vida; per això els meus llavis us lloaran.

Que tota la vida us pugui beneir i alçar les mans lloant el vostre nom. Saciat del bo i millor, us lloaré amb el goig als llavis.
Versicle abans de l'Evangeli (Col 3,16-17): Al·leluia. Que la paraula de Crist tingui estada entre vosaltres en tota la seva riquesa. Adreceu per Jesucrist una acció de gràcies a Déu, el Pare. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Mc 11,27-33): En aquell temps, Jesús amb els seus deixebles se'n tornà de nou a Jerusalem, i tot passejant pel temple, se li acosten els grans sacerdots i els escribes i els ancians, i li deien: «Amb quina potestat fas aquestes coses? O, qui t’ha donat aquesta potestat per fer-les?». I Jesús els diu: «També jo us faré una pregunta; responeu-me i us diré amb quina potestat faig això: ¿El baptisme de Joan era del cel o dels homes? Responeu-me». Però ells reflexionaven dintre seu, dient: «Si diem: “Del cel”, dirà: “Per què, doncs, no l’heu cregut?”; però si diem: “Dels homes…”». Temien el poble ja que tots tenien Joan veritablement per profeta. I responent, diuen a Jesús: «No ho sabem». I Jesús els diu: «Jo tampoc no us dic amb quina potestat faig això».

© Albada Editorial / evangeli.net

«Amb quina potestat fas aquestes coses?»

Mn. Antoni BALLESTER i Díaz (Camarasa, Lleida, Espanya)

Avui, l'Evangeli ens demana que pensem amb quina intenció anem a veure Jesús. Hi ha qui hi va sense fe, sense reconèixer la seva autoritat: per això, «se li acosten els grans sacerdots i els escribes i els ancians, i li deien: ‘Amb quina potestat fas aquestes coses? O, qui t’ha donat aquesta potestat per fer-les?’» (Mc 11,27-28).

Si no tractem Déu en l'oració, no tindrem fe. Però, com diu sant Gregori el Gran, «quan insistim en l'oració amb tota vehemència, Déu es deté en el nostre cor i recobrem la vista perduda». Si tenim bona disposició, malgrat que estiguem en un error, veient que l'altra persona té raó, acollirem les seves paraules. Si tenim bona intenció, tot i que arrosseguem el pes del pecat, quan fem oració, Déu ens farà comprendre la nostra misèria, per tal que ens reconciliem amb Ell, demanant perdó de tot cor i per mitjà del sagrament de la penitència.

La fe i l'oració van unides. Ens diu sant Agustí que, «si la fe falta, l'oració és inútil. Aleshores, quan preguem, creiem i preguem per tal que no ens manqui la fe. La fe produeix l'oració, i l'oració produeix al seu torn la fermesa de la fe». Si tenim bona intenció, i acudim a Jesús, descobrirem qui és i entendrem la seva paraula, quan ens pregunti: «El baptisme de Joan era del cel o dels homes?» (Mc 11,30). Per la fe, sabem que era del cel, i que la seva autoritat li ve del seu Pare, que és Déu, i d'Ell mateix perquè és la segona Persona de la Santíssima Trinitat.

Perquè sabem que Jesús és l'únic salvador del món, ens adrecem a la seva Mare que també és Mare nostra, bo i desitjant acollir la paraula i la vida de Jesús, amb bona intenció i bona voluntat, per a tenir la pau i l'alegria dels fills de Déu.

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «El Senyor no va fer res sense comptar amb el seu Pare; d’aquesta manera també vosaltres, no feu res sense comptar amb el vostre bisbe i amb els preveres, ni tracteu d’acolorir com a lloable alguna cosa que feu separadament» (Sant Ignasi d’Antioquia)

  • «La doctrina de Jesús i les seves actuacions només són comprensibles partint del seu contacte immediat amb el Pare» (Benet XVI)

  • «Si la Llei i el temple de Jerusalem van poder ser ocasió de ‘contradicció’ de part de Jesús per a les autoritats religioses d’Israel, va ser, tanmateix, la remissió dels pecats, obra divina per excel·lència, allò que va constituir la veritable pedra d’ensopec» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 587)