La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

5 d'Octubre: Santa Faustina Kowalska, religiosa

Podcast Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn 15,1-8): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Jo sóc el cep veritable i el meu Pare és el vinyater. Les sarments que no donen fruit, el Pare les talla, però les que donen fruit, les neteja perquè encara en donin més. Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres. Així com les sarments, si no estan en el cep, no poden donar fruit, tampoc vosaltres no en podeu donar si no esteu en mi. Jo sóc el cep i vosaltres les sarments. Aquell qui està en mi i jo en ell, dóna molt de fruit, perquè sense mi no podeu fer res. Si algú se separa de mi, és llençat fora i s'asseca com les sarments. Les sarments, un cop seques, les recullen i les tiren al foc, i cremen. Si esteu en mi i les meves paraules resten en vosaltres, podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus».

«Has revelat als senzills tot això que has amagat als savis i entesos»

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui és la festa de santa Faustina Kowalska (Polònia, 1905-1938), canonitzada per sant Joan Pau II l’any 2000. Jesucrist l’elegí com la seva “secretària” per a la difusió de la devoció a la Divina Misericòrdia.

«Estigueu en mi, i jo estaré en vosaltres» (Jn 15,4), ens diu Jesucrist. Santa Faustina romangué molt unida a Nostre Senyor, particularment associada a la seva Passió. Fidel reflex de la misericòrdia de Déu, sor Faustina oferí generosament la seva pròpia vida en expiació pels pecats de la Humanitat i per la salvació de les ànimes. Déu acceptà el seu oferiment i, de fet, santa Faustina morí afectada per molts dolors que dugué durant anys amb paciència i discreció. Cap al final de la seva vida escrivia: «Oh Jesús meu, fes amb mi allò que t’agradi. Dóna’m solament la força per a patir. Si em sosté la teva força, suportaré tot. Oh ànimes, com les estimo».

Jesús no es deixa guanyar en generositat: «Si esteu en mi (...), podreu demanar tot el que voldreu, i ho tindreu» (Jn 15,7). L’amor de santa Faustina a Jesús era tan gran que amb els seus patiments “lligava les mans” del Senyor: «Una vegada el Senyor em digué: ‘Filla meva, la teva confiança i el teu amor impedeixen la meva Justícia i no puc castigar perquè m’ho impedeixes. Oh, quanta força té l’ànima plena de confiança». Fins i tot, nacions senceres deuen llur existència a la intercessió de santa Faustina: «Avui he ofert per Rússia tots els meus sofriments i les meves oracions les he ofertes per aquest pobre país. Després de la Santa Comunió, Jesús m’ha dit: ‘No puc suportar aquest país més temps, no em lliguis les mans, filla meva’».

Déu ens ha donat a conèixer la seva infinita Misericòrdia: Ell l’ofereix, però no pot imposar-nos-la. Per això, Ell necessita pregoners del seu Amor misericordiós. Avui el Senyor també ens diu a cadascú, com a santa Faustina: «Necessito els teus sofriments per a salvar les ànimes. Uneix els teus patiments a la meva Passió i ofereix-los al Pare Celestial pels pecadors».

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «Oh Jesús meu, cadascun dels teus sants reflecteix en si una de les teves virtuts. Jo desitjo reflectir el teu Cor compassiu i ple de Misericòrdia. Que la teva Misericòrdia, oh Jesús, quedi impresa sobre el meu cor i la meva ànima com un segell, i aquest serà el meu signe distintiu en aquesta vida i en l’altra» (Santa Faustina Kowalska)

  • «A quantes ànimes ha consolat la invocació ‘Jesús, en tu confio’, que la Providència va suggerir a través de sor Faustina! Aquest senzill acte d’abandonament en Jesús dissipa els núvols més densos i introdueix un raig de llum en la vida de cadascú» (Sant Joan Pau II)

  • «(...) Seguint el Crist i en unió amb Ell, els cristians poden ser ‘imitadors de Déu, com a fills estimats, i comportar-se en caritat’ (Ef 5,1), bo i conformant els seus pensaments, les seves paraules i les seves accions als mateixos ‘sentiments que tingué Jesucrist’ (Fl 2,5) i seguint els seus exemples» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 1.694)