La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

12 de desembre: Nostra Senyora de Guadalupe (Reina de Mèxic, Patrona de les Amèriques i Filipines)
Podcast Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 1,39-48): En aquells dies, Maria se n'anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judea, va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet. Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l'infant va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l'Esperit Sant. Llavors cridà amb totes les forces: «Ets beneïda entre totes les dones i és beneït el fruit de les teves entranyes! Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar? Tan bon punt he sentit la teva salutació, l'infant ha saltat de joia dins les meves entranyes. Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t'ha anunciat es complirà!».

Maria digué: «La meva ànima magnifica el Senyor, el meu esperit celebra Déu que em salva, perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa. Des d'ara totes les generacions em diran benaurada».

«Totes les generacions em diran benaurada»

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui, Mèxic celebra solemnement Nostra Senyora de Guadalupe, venerada com a Reina del poble mexicà. Tota Amèrica també la celebra com la seva Patrona. Però encara hi ha més: tot el món s’alegra amb aquesta festa de la nostra Mare. No és en debades que l’Esperit Sant li inspirà aquestes paraules: «Totes les generacions em diran benaurada» (Lc 1,48).

Totes les generacions i de tot el món! Sembla una exageració? Doncs no ho és. Preguntem-nos, per exemple: ¿quantes vegades avui mateix repetirem al món sencer “beneïda sou vós entre totes les dones”? Milions i milions de vegades. En un sol dia! I així cada dia! En fi, que l’Esperit Sant no s’equivocà.

Santa Maria és un cas únic: cap altra persona és tan recordada com ella arreu del món. És un “cas únic” com ho és també el seu Fill Jesús, ja que «no hi ha cap altre nom sota el cel, donat als homes, en el qual hàgim de salvar-nos» (Ac 4,12).

En relació a la Verge Maria hi ha, a més, un altre fet impressionant: Ella és venerada en tantes regions i comarques distintes del món i, alhora, freqüentment, és representada segons la fesomia i els trets propis del lloc. Això passa perquè Maria és Mare de tots i, lògicament, cadascú, cada poble se la representa segons la seva pròpia imatge. Els fills s’assemblen físicament a la seva Mare! Per això a Mèxic la contemplem morena i amb fesomia mestissa. Tampoc fou casual que Maria parlés a Juan Diego en llengua asteca.

Maldem, però, per assemblar-nos a Ella, sobretot, espiritualment. La Verge de Guadalupe reflecteix en els seus ulls el seu estimat fillet Juan Diego. La Nostra Mare ens mira! Quina responsabilitat tan gran tenim! —Mare, jo voldria que en els teus preciosos ulls es reflecteixin només coses boniques, com la pietat, humilitat i obediència de sant Juan Diego... i les flors que vós mateixa li vàreu donar i que tant us agraden...

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «El Senyor vol de nosaltres que no desaprofitem l’ocasió de créixer en el seu Amor a través del tracte amb la seva Mare. Que cada dia sapiguem tenir amb Ella aquests detalls de fills —coses petites, atencions delicades—, que esdevenen grans realitats de santedat personal i d’apostolat» (Sant Josepmaria)

  • «La Verge de Guadalupe segueix sent encara avui el gran signe de la proximitat de Crist, en convidar a tots els homes a entrar en comunió amb Ell, per a tenir accés al Pare. Alhora, Maria és la veu que convida els homes a la comunió entre ells» (Sant Joan Pau II)

  • «(...) Maria és ‘beneïda entre totes les dones’ perquè ha cregut en el compliment de la paraula del Senyor. Abraham, per la seva fe, va esdevenir una benedicció per a ‘totes les nacions de la terra’ (Gn 12,3). Per la seva fe, Maria va esdevenir la mare dels creients gràcies a la qual totes les nacions de la terra reben Aquell qui és la benedicció mateixa de Déu: ‘Jesús, el fruit beneït del vostre ventre’» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 2.676)