La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

6 d'Agost: La Transfiguració del Senyor (A)

1ª Lectura (Dn 7,9-10.13-14): Tot mirant la visió, vaig veure que posaven uns trons, i un Vell venerable s'hi assegué. El seu vestit era blanc com la neu i els seus cabells, com la llana blanquejada. El tron on seia era de flames i les rodes de la seva carrossa eren de foc ardent. Davant d'ell naixia i corria un riu de foc. Els seus servidors eren mil milers, els seus assistents, deu mil miríades. El tribunal s'assegué i foren oberts els llibres. Després, tot mirant aquella visió de nit, vaig veure venir enmig dels núvols del cel com un Fill d'home, s'acostà al Vell venerable, el presentaren davant d'ell i li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els pobles, tribus i llengües li faran homenatge. La seva sobirania és eterna, no passarà mai, la seva reialesa no decaurà.
Salm responsorial: 96
R/. El Senyor és rei, l'Altíssim sobre la terra.
El Senyor és rei. La terra ho celebra, se n'alegren totes les illes. Foscor i nuvolades vetllen entorn d'ell, justícia i raó sostenen el seu tron.

Es fonen com cera les muntanyes davant del Senyor de tota la terra. El cel proclama la seva justícia, i tots els pobles contemplen la seva glòria.

Perquè vós sou el Senyor, l'Altíssim sobre tota la terra, i excels per damunt de tots els déus.
2ª Lectura (2Pe 1,16-19): Estimats, tot el que us vam fer saber del poder i de la vinguda gloriosa de Jesucrist, el nostre Senyor, no era tret de faules hàbilment teixides. Nosaltres mateixos vam contemplar amb els nostres ulls la seva grandesa, quan rebé de Déu Pare honor i glòria, i una veu que venia de la glòria majestuosa de Déu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui jo m'he complagut». Aquesta veu del cel, nosaltres la vam sentir quan érem amb ell a la muntanya santa. Això ens ha confirmat les paraules dels profetes, i vosaltres fareu bé d'escoltar-les amb tota atenció, ja que són una llum que fa claror en un lloc fosc, mentre espereu que neixi el dia i l'estrella del matí surti a l'horitzó dels vostres cors.
Versicle abans de l'Evangeli (Mt 17,5): Al·leluia. Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Mt 17,1-9): En aquell temps, Jesús va prendre amb Ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, se'ls endugué a part dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells; la seva cara es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum. Llavors se'ls van aparèixer Moisès i Elies, que conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús: «Senyor, és bo que estiguem aquí dalt. Si vols, hi faré tres cabanes: una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies».

Encara parlava, quan els cobrí un núvol lluminós, i una veu digué des del núvol: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m'he complagut; escolteu-lo». Els deixebles, en sentir-ho, es van prosternar amb el front fins a terra, plens de gran temor. Jesús s'acostà, els tocà i els digué: «Aixequeu-vos, no tingueu por». Ells van alçar els ulls i no veieren ningú més que Jesús tot sol. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va donar aquesta ordre: «No digueu res a ningú d'aquesta visió fins que el Fill de l'home hagi ressuscitat d'entre els morts».

«Aquest és el meu Fill, el meu estimat»

+ Mn. Joan SERRA i Fontanet (Barcelona, Espanya)

Avui, l'Evangeli ens parla de la transfiguració de Jesucrist al mont Tabor. Jesús, després de la confessió de Pere, va començar a dir que calia que el Fill de l'home fos condemnat a mort i que el tercer dia ressuscitaria. En aquest context hem de posar l'episodi de la Transfiguració de Jesús. Atanasi el Sinaïta escriu que «Ell s'havia revestit de les nostres miserables túniques de pell, avui s'ha posat el vestit diví, i la llum l'ha envoltat com un mantell». El missatge que ens porta Jesús transfigurat són les paraules del Pare: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo» (Mc 9,7). Escoltar vol dir fer la seva voluntat, contemplar la seva persona, imitar-lo, posar en la pràctica els seus consells, prendre la nostra creu i seguir-lo.

Per tal d'evitar equívocs i males interpretacions, «Jesús els va manar que no expliquessin a ningú allò que havien vist, fins que el Fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts» (Mc 9,9). Els tres apòstols contemplen Jesús transfigurat, signe de la seva divinitat, però el Salvador no vol que ho escampin fins després de la seva resurrecció, aleshores hom podrà comprendre l'abast d'aquest episodi. El Crist ens parla a l'Evangeli i quan fem oració; podem repetir llavors les paraules de Pere: «Rabí, que n'estem de bé aquí dalt» (Mc 9,5), sobretot després d'anar a combregar.

El prefaci de la missa d'avui ens dóna un resum molt bonic, de la transfiguració de Jesús. Diu així: «Perquè Crist, Senyor, havent anunciat la seva mort als deixebles, revelà, a la muntanya sagrada la seva glòria i, tenint també la Llei i els profetes com a testimoni, els féu comprendre que la passió és necessària per arribar a la glòria de la resurrecció». Una lliçó que els cristians no podem oblidar mai.

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «Per tal que puguem penetrar el sentit profund dels inefables i sagrats misteris, escoltem la veu divina i sagrada que ens crida amb insistència des de dalt, des del cim de la muntanya» (Sant Anastasi Sinaïta)

  • «Aquest cos que es transfigura davant els ulls atònits dels Apòstols és el cos de Crist nostre germà, però és també el nostre cos destinat a la glòria; la llum que li inunda és i serà també la nostra part d’herència i d’esplendor» (Sant Pau VI)

  • «Per al cristià, creure en Déu és creure inseparablement en aquell qui Ell ha enviat: ‘el seu Fill estimat’, en el qual s’ha complagut (Mc 1,11). Déu ens ha dit que l’escoltéssim (cf. Mc 9,7) (...)» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 151)