La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

6 d'Agost: La Transfiguració del Senyor (A)

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 17,1-9): En aquell temps, Jesús va prendre amb Ell Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume, se'ls endugué a part dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells; la seva cara es tornà resplendent com el sol, i els seus vestits, blancs com la llum. Llavors se'ls van aparèixer Moisès i Elies, que conversaven amb Jesús (...). Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va donar aquesta ordre: «No digueu res a ningú d'aquesta visió fins que el Fill de l'home hagi ressuscitat d'entre els morts».

A la "muntanya" de la Transfiguració

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui veiem el Senyor prenent amb ell els tres predilectes, i emportant-se'ls a una muntanya alta. Tornarem a trobar-los junts en una altra muntanya —la de les Oliveres— en l'extrema angoixa del Senyor, com imatge que contrasta amb la transfiguració, tot i que ambdues estan inseparablement relacionades entre si: la divinitat de Jesús va unida a la creu; solament en aquesta interrelació reconeixem Jesucrist correctament.

L'escena, a més de les diverses "muntanyes" de la vida del Crist (Calvari, Ascensió...), ens recorda les muntanyes de la revelació de l'Antic Testament (Sinaí, Horeb, Moria): són al mateix temps muntanyes de "passió" i de "revelació". Moisès i Elies reberen a la muntanya la revelació de Déu: ara es troben en col·loqui amb Aquell que és la Revelació (i la Llei) en persona. Ambdós foren, amb els seus patiments, figures de la passió: ara parlen de la imminent Passió del Transfigurat.

—Jesús, mentre baixem de la muntanya, ens parles de la teva "resurrecció d'entre els morts": la nostra esperança passarà per la muntanya del Calvari.