La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

6 d'Agost: La Transfiguració del Senyor (B)

1ª Lectura (Dn 7,9-10.13-14): Tot mirant la visió, vaig veure que posaven uns trons, i un Vell venerable s'hi assegué. El seu vestit era blanc com la neu i els seus cabells, com la llana blanquejada. El tron on seia era de flames i les rodes de la seva carrossa eren de foc ardent. Davant d'ell naixia i corria un riu de foc. Els seus servidors eren mil milers, els seus assistents, deu mil miríades. El tribunal s'assegué i foren oberts els llibres. Després, tot mirant aquella visió de nit, vaig veure venir enmig dels núvols del cel com un Fill d'home, s'acostà al Vell venerable, el presentaren davant d'ell i li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els pobles, tribus i llengües li faran homenatge. La seva sobirania és eterna, no passarà mai, la seva reialesa no decaurà.
Salm responsorial: 96
R/. El Senyor és rei, l'Altíssim sobre la terra.
El Senyor és rei. La terra ho celebra, se n'alegren totes les illes. Foscor i nuvolades vetllen entorn d'ell, justícia i raó sostenen el seu tron.

Es fonen com cera les muntanyes davant del Senyor de tota la terra. El cel proclama la seva justícia, i tots els pobles contemplen la seva glòria.

Perquè vós sou el Senyor, l'Altíssim sobre tota la terra, i excels per damunt de tots els déus.
2ª Lectura (2Pe 1,16-19): Estimats, tot el que us vam fer saber del poder i de la vinguda gloriosa de Jesucrist, el nostre Senyor, no era tret de faules hàbilment teixides. Nosaltres mateixos vam contemplar amb els nostres ulls la seva grandesa, quan rebé de Déu Pare honor i glòria, i una veu que venia de la glòria majestuosa de Déu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui jo m'he complagut». Aquesta veu del cel, nosaltres la vam sentir quan érem amb ell a la muntanya santa. Això ens ha confirmat les paraules dels profetes, i vosaltres fareu bé d'escoltar-les amb tota atenció, ja que són una llum que fa claror en un lloc fosc, mentre espereu que neixi el dia i l'estrella del matí surti a l'horitzó dels vostres cors.
Versicle abans de l'Evangeli (Mt 17,5): Al·leluia. Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut; escolteu-lo. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Mc 9,2-10): En aquell temps, Jesús va prendre amb Ell Pere, Jaume i Joan, se'ls endugué a part tots sols dalt d'una muntanya alta i es transfigurà davant d'ells; els seus vestits es tornaren resplendents i tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així. Llavors se'ls va aparèixer Elies amb Moisès, i conversaven amb Jesús. Pere digué a Jesús: «Rabí, és bo que estiguem aquí dalt. Hi farem tres cabanes: una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies». No sabia pas què deia, d'esglaiats que estaven.

Llavors es formà un núvol que els anà cobrint, i del núvol va sortir una veu: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat; escolteu-lo». Però de sobte, mirant al seu voltant, ja no veieren ningú més, sinó Jesús tot sol amb ells. Mentre baixaven de la muntanya, Jesús els va manar que no expliquessin a ningú allò que havien vist, fins que el Fill de l'home hagués ressuscitat d'entre els morts. Ells retingueren aquestes paraules, però discutien entre ells què volia dir això de «ressuscitar d'entre els morts».

«Rabí, és bo que estiguem aquí dalt»

Mn. Ignasi NAVARRI i Benet (La Seu d'Urgell, Lleida, Espanya)

Avui celebrem la solemnitat de la Transfiguració del Senyor. La muntanya del Tabor, com la del Sinaí, és el lloc de la proximitat amb Déu. És l’espai elevat respecte de l’existència diària on es respira l’aire pur de la Creació. És el lloc de la pregària on hom és en la presència del Senyor, com Moisès i Elies que apareixen amb Jesús transfigurat tot parlant amb Ell sobre l’Èxode que l’esperava a Jerusalem (és a dir, la seva Pasqua).

«Els seus vestits es tornaren resplendents i tan blancs que cap tintorer del món no hauria pogut blanquejar-los així» (Mc 9,3). Aquest fet simbolitza la purificació de l’Església. I Pere digué a Jesús: «Hi farem tres cabanes, una per a tu, una per a Moisès i una altra per a Elies» (Mc 9,5). Sant Agustí comenta bellament que Pere buscava tres tendes perquè encara no coneixia la unitat entre la Llei, la Profecia i l’Evangeli.

«I llavors es formà un núvol que els anà cobrint, i del núvol va sortir una veu: ‘Aquest és el meu Fill el meu estimat, escolteu-lo’» (Mc 9,7). La Transfiguració no és un canvi en Jesús, sinó la Revelació de la seva Divinitat. Pere, Jaume i Joan, contemplant la Divinitat del Senyor, es preparen per afrontar l’escàndol de la Creu. La Transfiguració és un anticipi de la Resurrecció!

«Rabí, és bo que estiguem aquí dalt» (Mc 9,5). La Transfiguració ens recorda que les alegries sembrades per Déu en la vida no són punts d’arribada, sinó llums que Ell ens dóna en la peregrinació terrena per tal que “Jesús sol” sigui la nostra Llei, i la seva Paraula sigui el criteri, la joia, el goig i la benaurança de la nostra existència.

Que la Verge Maria ens ajudi a viure intensament els nostres moments d’encontre amb el Senyor per tal que el puguem seguir cada dia amb alegria, i ens ajudi a escoltar i seguir sempre el Senyor Jesús, fins a la passió i la Creu amb vista a participar també de la seva Glòria.

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «Només Jesús és la llum veritable i eterna» (Sant Ambròs de Milà)

  • «En el rostre transfigurat de Jesús brilla un raig de la llum divina que Ell tenia al seu interior. Aquesta mateixa llum resplendirà en el rostre del Crist el dia de la Resurrecció. En aquest sentit, la Transfiguració és com una anticipació del misteri Pasqual» (Benet XVI)

  • «El Pare ens mana: ‘Escolteu-lo’ (Mc 9,7). Ell és el model de les benaurances i la norma de la Llei nova: ‘Estimeu-vos els uns als altres, tal com jo us he estimat’ (Jn 15,12). Aquest amor demana l’ofrena efectiva d’un mateix en justa correspondència» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 459)