La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

26 de Desembre: Sant Esteve, protomàrtir
1ª Lectura (Ac 6,8-10; 7,54-60): En aquells dies, Esteve, ple de gràcia i de poder, feia prodigis i grans miracles entre la gent. Alguns de la sinagoga anomenada dels lliberts, dels cireneus, dels alexandrins i dels de Cilícia i Àsia començaren a discutir amb Esteve, però no podien res davant la saviesa i la força de l'Esperit amb què Esteve parlava. En sentir això es corsecaven de ràbia i estrenyien les dents. Esteve, ple de l'Esperit Sant, fixà al cel la mirada i veié la glòria de Déu i que Jesús s'alçava ferm a la dreta de Déu. Llavors digué: «Veig obert el cel, i el Fill de l'home ferm a la dreta de Déu».

Ells es taparen les orelles, es llançaren tots alhora contra ell, cridant tant com podien, i el tragueren fora de la ciutat per apedregar-lo. Els testimonis deixaren els seus mantells als peus d'un jove que es deia Saule. Mentre l'apedregaven, Esteve pregava: «Jesús, Senyor, rebeu el meu esperit».
Salm responsorial: 30
R/. Senyor, confio el meu alè a les vostres mans.
Sigueu el meu castell inexpugnable, la meva roca salvadora. Per a mi, sou penyal i plaça forta. Per amor del vostre nom, guieu-me i conduïu-me.

Confio el meu alè a les vostres mans, vós, Déu fidel, m'heu rescatat. Amb quin goig enaltiré el vostre amor! Vós heu mirat el meu sofriment.

Deslliureu-me dels enemics que em persegueixen. Deixeu veure al vostre servent la claror de la vostra mirada; salveu-me, per l'amor que em teniu.
Versicle abans de l'Evangeli (Ps 117): Al·leluia. Beneït el qui ve en nom del Senyor. El Senyor és Déu. Ell ens il·lumina. Al·leluia.
Text de l'Evangeli (Mt 10,17-22): En aquell temps, Jesús digué als seus Apòstols: «Aneu alerta amb la gent: per causa meva us portaran als tribunals i us assotaran a les sinagogues, i us conduiran davant els governadors i els reis perquè doneu testimoni davant d'ells i davant els pagans. Quan us hi portin no us preocupeu del que haureu de dir ni de com parlareu: en aquell moment direu allò que us serà inspirat, perquè no sereu vosaltres qui parlareu, sinó que l'Esperit del vostre Pare parlarà per mitjà vostre. Un germà portarà a la mort el seu germà, i un pare, el seu fill; els fills es rebel·laran contra els pares i els mataran. Tothom us odiarà per causa del meu nom. Però el qui es mantindrà ferm fins a la fi se salvarà».

«Us portaran als tribunals i us assotaran»

Fra Josep Mª MASSANA i Mola OFM (Barcelona, Espanya)

Avui, acabada de fer la profunda experiència del Naixement de l’Infant Jesús, canvia el panorama litúrgic. Podríem pensar que celebrar un màrtir no lliga amb l’encís nadalenc... El martiri de sant Esteve, que venerem com a protomàrtir del cristianisme, entra de ple en la teologia de l’Encarnació del Fill de Déu. Jesús va venir al món per a vesar la seva Sang per nosaltres. Esteve va ser el primer que va vessar la seva sang per Jesús. Llegim en aquest Evangeli com Jesús mateix ho anuncia: «Us portaran als tribunals i governadors (...), perquè doneu testimoni» (Mt 10,17.18). Precisament “màrtir” vol dir exactament això: testimoni.

Aquest testimoniatge de paraula i d’obra es dóna gràcies a la força de l’Esperit Sant: «L’Esperit del vostre Pare parlarà per mitjà vostre» (Mt 10,19). Tal com llegim en els “Fets dels Apòstols”, capítol 7, Esteve, portat als tribunals, va donar una lliçó magistral, fent un recorregut per l’Antic Testament, demostrant que tot ell convergeix en el Nou, en la Persona de Jesús. En Ell es compleix tot el que ha estat anunciat pels profetes i ensenyat pels patriarques.

En la narració del seu martiri hi trobem una bellíssima al•lusió trinitària: «Esteve, ple de l’Esperit Sant, fixà al cel la mirada i veié la glòria de Déu, i Jesús que s’estava a la dreta de Déu» (Ac 7,55). Fou la seva experiència com un tast de la Glòria del Cel. I Esteve va morir com Jesús, perdonant els qui l’immolaven: «Senyor, no els tingueu en compte aquest pecat» (Ac 7,60), ressò de les paraules del Mestre: «Pare, perdoneu-los, perquè no saben el que fan» (Lc 23,34).

Demanem a aquest màrtir que sapiguem viure com ell, ben plens de l’Esperit Sant, a fi que, fixant la mirada en el cel, hi veiem Jesús a la dreta de Déu. Aquesta experiència ens farà gaudir ja del cel, mentre som a la terra.

Pensaments per a l'Evangeli d'avui

  • «Esteve, confiat en la força de la caritat, va vèncer la rigurosa crueltat de Saule, i va merèixer tenir al cel com a company a qui va conèixer a la terra com a perseguidor» (Sant Fulgenci de Ruspe)

  • «Si no tots estan cridats, com sant Esteve, a vessar la seva pròpia sang, a tot cristià se li demana, però, que sigui coherent, en cada circumstància, amb la fe que professa» (Francesc)

  • «Intercedir, demanar a favor d’un altre, és, des d’Abraham, allò que és propi d’un cor lliurat a la misericòrdia de Déu (...). En la intercessió, aquell qui prega no busca els propis interessos, sinó que més aviat pensa en els dels altres, fins a pregar per aquells que li fan mal» (Catecisme de l’Església Catòlica, nº 2.635)

Altres comentaris

«Us portaran als tribunals i us assotaran»

Mn. Joan BUSQUETS i Masana (Sabadell, Barcelona, Espanya)

Avui, l'Església celebra la festa del seu primer màrtir, el diaca sant Esteve. L'Evangeli, de vegades, sembla desconcertant. Ahir ens transmetia sentiments de joia i alegria pel naixement de l'infant Jesús: «Els pastors se'n tornaren glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit» (Lc 2,20). Avui sembla com si ens volgués posar a l'aguait de perills: «Guardeu-vos de la gent: (...) us presentaran als tribunals i us assotaran» (Mt 10,17). És que aquells que vulguin ser testimonis, com els pastors en la joia del naixement, han de ser també valents com Esteve al moment de proclamar la Mort i Resurrecció d'aquell Infant que tenia en Ell la Vida.

El mateix Esperit que va cobrir amb la seva ombra Maria, la Mare verge, perquè fos possible la realització del pla de Déu de salvar els homes; i el mateix Esperit que es va posar sobre els Apòstols perquè sortissin del seu amagatall i escampessin la Bona Nova —l'Evangeli— arreu del món, és el qui dóna forces a aquell xicot que discutia amb els de la sinagoga «que no podien res davant la saviesa del seu testimoniatge» (Ac 6,10).

Era un màrtir en vida. Màrtir vol dir “testimoni”. I fou també màrtir per la seva mort. En vida va fer cas de les paraules del Mestre: «No us preocupeu del que heu de dir ni de com ho podeu dir. A l'hora de parlar Déu us donarà les paraules necessàries» (Mt 10,19). «Esteve fixà al cel la mirada i veié la glòria de Déu i que Jesús s'alçava ferm a la dreta de Déu» (Ac 7,55). Esteve ho veié i ho digué. Si el cristià avui és un testimoni de Jesucrist, el que ha vist amb els ulls de la fe ho ha de dir sense tenir por amb les paraules més entenedores que són els fets, les obres.