Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Ewangelia na dziś
dla rodziny

Ewangelia na dziś + rysunek + katecheza

IX Środa okresu zwykłego
Ściągnij
Tekst Ewangelii (Mk 12,18-27): Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania... Potem przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat weźmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją wziął i też umarł bez potomstwa, tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę».

Jezus im rzekł: «Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś dotyczy umarłych, że zmartwychwstaną, czyż nie czytaliście w księdze Mojżesza, tam gdzie mowa "O krzaku", jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie».

Ilustracja: Francesc Badia

Dzisiaj wciąż słyszymy dyskusje z Jezusem. Teraz saduceusze. Ci byli najdziwniejsi: byli grupą religijną, która wierzyła w Boga, ale nie w zmartwychwstanie. Bóg bez zmartwychwstania? Bóg bez wieczności? Co to za "Bóg"? Do czego służy taki "Bóg”? Saduceusze tak mocno tkwili w błędnym przekonaniu, że zdali Jezusowi absurdalne pytanie, a Jezus im odpowiedział wprost: «Jesteście w wielkim błędzie».

—Nic dodać nic ująć!: bez perspektywy wieczności nie jest możliwa miłość. Dlatego właśnie, «Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Nie jest On Bogiem umarłych, lecz żywych».