Nasza strona wykorzystuje pliki cookie w celu poprawy komfortu użytkowania. Zalecamy zaakceptowanie jego użycia, aby w pełni korzystać z nawigacji

Zespół 200 kapłanów komentuje Ewangelię na dzień

  evangeli.net  

Drogi(a) bracie, siostro,

 

“Temat evangeli.net” już kilkakrotnie dotykał różnych aspektów życia Jezusa Chrystusa w dwóch pierwszych Tajemnicach światła:

“Chrzest Pana Jezusa w Jordanie” (żeby zobaczyć, kliknij tutaj).

“Objawienie siebie na weselu w Kanie” (żeby zobaczyć, kliknij tutaj).

 

***

 

Trzecie jest “Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia”. Jest to Tajemnica, która dotyczy najważniejszej części życia Pana Jezusa: mniej więcej trzy lata! (przedstawiamy je w dwóch częściach) (Rozwinięcie: kliknij tutaj). Jest to bardzo bogaty w treść etap Historii Zbawienia i jednocześnie kluczowy, bo dotyczy Objawienia. Cała uwaga skupia się bezpośrednio na Chrystusie; obecność Maryi Dziewicy jest tutaj “odczuwalna” (wyraźnie pojawi się ona na Kalwarii).

 

1) «Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków (...), a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna (Hbr 1,1-2). Objawienie sięga “szczytu”: «Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty …» (Ga 4,4). Jest to “pełnia”, która przekracza wszelkie ludzkie oczekiwania! I rzeczywiście, po Przemienieniu, czyli namaszczeniu Syna («Oto jest mój Syn umiłowany»), Bóg Ojciec polecił nam: «Jego słuchajcie» (Mt 17,5). I oby nasza modlitwa była prawdziwym “słuchaniem”! (Ważne jest medytowanie Ewangelii: kliknij tutaj).

 

 

2) «Jezus czynił i nauczał od początku» (Dz 1,1). Nauka Jezusa bardzo szybko wzbudziła podziw wśród prostych ludzi; lud widział w Nim coś niezwykłego«Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie» (Mk 1,22) (Rozwinięcie: kliknij tutaj). Jezus Chrystus kilka razy musiał skrytykować uczonych w Piśmie, gdyż «Mówią bowiem, ale sami nie czynią.» (Mt 23,3). Pewnego dnia (był szabat!) Pan Jezus uleczył pochyloną kobietę, a przełożony synagogi, ku zdumieniu wszystkich tam obecnych, nie zdobył się na nic innego jak zarzut: «Jest sześć dni, w których należy pracować. W te więc przychodźcie i leczcie się, a nie w dzień szabatu!» (Łk 13,14)... Bez dzieł miłosierdzia jakiekolwiek głoszenie nie ma sensu (Rozwinięcie: kliknij tutaj).

 

3) «Prorok potężny w czynie i słowie» (Łk 24,19): tak wspominał Go Kleofas idąc ze smutkiem drogą do Emaus, rano w dniu zmartwychwstania. Kilka tygodni później Szymon Piotr tak opowiadał o Nim ludziom w Jerozolimie: «Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami» (Dz 2,22). W “czynach” Chrystus pokazał panowanie nad materią, czasem i duchami, które posiada tylko Bóg. Przykładów nie brakuje: od przemiany wody w wino, rozmnożenia chleba i ryb, do chodzenia po wodzie; uzdrowienia na odległość; wyrzucał złe duchy i przywracał życie umarłym (nawet takim, których ciało ulegało już rozkładowi jak ciało Łazarza); nie tylko czytał myśli ludzi, ale także znał ich życie (Natanael, Samarytanka)… Tylko Jezus może nam powiedzieć: «A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28,20). W tym jest nasza nadzieja i nasze pocieszenie! Królestwo Boże jest pośród nas... (Rozwinięcie: kliknij tutaj) (Radość z obecności Boga pośród nas: kliknij tutaj).

 

Antoni Carol i Hostench, pbro.

(Główny Koordynator evangeli.net)

evangeli.net
"Rozważanie Ewangelii na dziś" (Ewangelia + medytacja)
"Master·evangeli.net" (Ewangelia + teologia)
"Ewangelia na dziś dla rodziny" (Ewangelia + rysunek + katecheza)
Jeżeli chcesz dodać SUBSKRYPCJĘ DLA PRZYJACIELA, kliknij tutaj i postępuj zgodnie z poleceniami: to bardzo proste!
pixel tracking