La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Contemplar l'Evangeli d'avui

Evangeli d'avui + homilía (de 300 paraules)

La Santíssima Trinitat (B) (Diumenge següent a Pentecosta)

Podcast Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 28,16-20): En aquell temps, els onze deixebles se n'anaren a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure'l, el van adorar; abans, però, havien dubtat. Jesús s'acostà i els va dir: «He rebut plena autoritat al cel i a la terra. Aneu, doncs, a tots els pobles i feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant i ensenyant-los a guardar tot allò que us he manat. Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a la fi del món».

«Feu-los deixebles meus, batejant-los en el nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant»

Mons. F. Xavier CIURANETA i Aymí Bisbe Emèrit de Lleida (Lleida, Espanya)

Avui, la litúrgia ens invita a adorar la Trinitat Santíssima, el nostre Déu, que és Pare, Fill i Esperit Sant. Un sol Déu en tres Persones, en el nom del qual hem estat batejats. Per la gràcia del Baptisme som cridats a tenir part en la vida de la Santíssima Trinitat aquí baix, en l'obscuritat de la fe, i, després de la mort, en la vida eterna. Pel Sagrament del Baptisme hem estat fets partícips de la vida divina, tot esdevenint fills del Pare Déu, germans en el Crist i temples de l'Esperit Sant. En el Baptisme ha començat la nostra vida cristiana, rebent la vocació a la santedat. El Baptisme ens fa pertànyer a Aquell que és per excel·lència el Sant, el «tres vegades Sant» (cf. Is 6,3).

El do de la santedat rebut en el Baptisme demana la fidelitat a una tasca de conversió evangèlica que ha de dirigir sempre tota la vida dels fills de Déu: «Aquesta és la voluntat de Déu: que visqueu santament» (1Te 4,3). És un compromís que afecta tots els batejats. «La crida a la plenitud de la vida cristiana i a la perfecció de la caritat s'adreça a tots els fidels, de qualsevol estat o condició» (Concili Vaticà II, Lumen gentium, n. 40).

Si el nostre Baptisme va ser una veritable entrada en la santedat de Déu, no podem acontentar-nos amb una vida cristiana mediocre, rutinària i superficial. Estem cridats a la perfecció en l'amor, ja que el Baptisme ens ha introduït en la vida i en la intimitat de l'amor de Déu.

Amb profund agraïment pel designi benvolent del nostre Déu, que ens ha cridat a participar en la seva vida d'amor, adorem-lo i lloem-lo avui i sempre. «Beneït sigui Déu Pare, amb el Fill unigènit i l'Esperit Sant, que ens estima amb un amor immens» (Antífona d'introducció de la missa).