La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Última newsletter: Inaugurem l'edició en xinès
Veure altres dies:

Dia litúrgic: 26 d'Abril: Sant Isidor, bisbe i doctor de l'Església

Text de l'Evangeli (Mt 5,13-16): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Vosaltres sou la sal de la terra. Si la sal perd el gust, amb què la tornaran salada? Ja no és bona per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi. Vosaltres sou la llum del món. No es pot amagar un poble posat dalt d'una muntanya, i ningú no encén una llàntia per posar-la sota una mesura, sinó en el portallànties, perquè faci llum a tots els qui són a la casa. Que brilli igualment la vostra llum davant la gent; així veuran les vostres bones obres i glorificaran el vostre Pare del cel».

«Vosaltres sou la sal de la terra»

Mn. Joaquim MESEGUER García
(Rubí, Barcelona, Espanya)

Avui, Jesús ens parla clarament del caràcter testimonial de la vida cristiana: «Vosaltres sou la sal de la terra» (Mt 5,13). Així, doncs, el qui no demostra allò que creu amb el seu capteniment i les seves obres no es pot considerar seguidor de Jesucrist, que en tot moment ens va donar exemple amb la seva vida. Vigilem, per tant, que la nostra existència no perdi la qualitat de ser sal i llum, ja que aleshores «ja no es bona per a res, sinó per a llençar-la fora i que la gent la trepitgi» (Mt 5,13).

Gràcies a Déu, tal com diu la Carta als Hebreus, estem «envoltats d'un núvol tan gran de testimonis» (He 12,1), sants i santes, que a totes les èpoques han donat el gust cristià a la vida humana, han preservat els costums de la corrupció imperant en l'ambient, i han contribuït a fer brillar la saviesa divina. Un d'ells ha estat sant Isidor de Sevilla, home que, des de la fe i la cultura, va treballar per preservar el llegat intel·lectual del món greco-llatí i per innovar alhora els coneixements de l'època amb noves aportacions. Pel mètode enciclopèdic i ordenat de les seves Etimologies, avançant-se molt al seu temps, ha estat proposat com a patró dels informàtics. I és que la santedat i la saviesa, quan van unides de la mà, fan obres grans per a major glòria de Déu i bé dels homes...!

Sant Isidor va considerar la unió entre saviesa i santedat com un deure pastoral en bé del poble fidel: «El bisbe ha de tenir un coneixement eminent de les Sagrades Escriptures, perquè si es limita a tenir una vida santa, únicament serà profitós a si mateix. En canvi, si és instruït en la doctrina i en la predicació, pot instruir els altres, ensenyant als seus». Tot reflexionant sobre aquestes paraules de sant Isidor, demanem a Déu que ens doni pastors doctes i sants, segons el seu cor.