La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Un equip de 200 mossens comenta l'Evangeli del dia

Veure altres dies:

Dia litúrgic: 12 d'Octubre: La Mare de Déu del Pilar

Text de l'Evangeli (Lc 11,27-28): En aquell temps, mentre Jesús parlava, una dona alçà la veu entre la gent i li digué: «Sortoses les entranyes que et van dur i els pits que vas mamar!». Però Ell va respondre: «Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden!».

«Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden!»

Rev. D. Pablo CASAS Aljama
(Sevilla, Espanya)

Avui, amb aquest breu Evangeli, assaborim el bon esperit del poble senzill que —admirat per la figura del Crist— s'expressa d'una forma espontània per boca d'una dona: «Sortoses les entranyes que et van dur i els pits que vas mamar!» (Lc 11,27). Aquesta floreta que a través del Crist s'adreça a Maria, el Senyor l'accepta complagut, però prefereix afegir-hi quelcom: «Més aviat sortosos els qui escolten la paraula de Déu i la guarden!» (Lc 11,28).

Hom podria dir que s'afegeix una nova benaurança, la de la Paraula, que constitueix alhora una nova floreta per a Maria Santíssima, aquesta vegada de part del seu Fill. Perquè Ella fou la primera que escoltà i acceptà la Paraula de Déu en l'anunci de l'Àngel amb el seu “fiat” incondicional. El seu «Que es compleixin en mi les teves paraules» (Lc 1,38) fou un assentiment de fe que obrí tot un món de salvació. Tal com diu sant Ireneu, «tot obeint, es convertí en causa de salvació per a si mateixa i per a tot el gènere humà».

Aquesta benaurança de la Paraula ens recorda també aquell altre passatge evangèlic, en què Jesús anomena com a familiar d'Ell tot el qui escolta la Paraula de Déu i la posa en pràctica: «La meva mare i els meus germans són els qui escolten la paraula de Déu i la compleixen» (Lc 8,21).

Maria és Mare de l'Església. Maria és Mare de tots els qui sincerament accepten la Paraula de Déu, i proven de complir-la alegrement com a fills d'Ella. L'alçada que la Mare de Déu assoleix en la fe, mitjançant l'escolta i la pràctica de la Paraula de Déu, la converteix en un clar exemple de fe per al deixeble del Crist. La figura de Maria ens ensenya que creure en la Paraula de Déu (escoltar-la i practicar-la) suposa un canvi radical en la nostra vida quotidiana.