La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

12 d'octubre: La Mare de Déu del Pilar
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 11,27-28): En aquell temps, mentre Jesús parlava, una dona, alçant la veu entre la multitud, li digué: «Benaurat el ventre que et va portar i els pits que vas mamar!». I ell digué: «Benaurats més aviat els qui escolten la paraula de Déu i la guarden!».

La Mare de Déu del Pilar (Espanya: festa)

Rev. D. Pablo CASAS Aljama (Sevilla, Espanya)

Avui, aquesta floreta que a través del Crist s'adreça a Maria, el Senyor l'accepta complagut, però prefereix afegir-hi quelcom: «Benaurats més aviat els qui escolten la paraula de Déu i la guarden!» (Lc 11,28). Hom podria dir que s'afegeix una nova benaurança, la de la Paraula, que constitueix alhora una nova floreta per a Maria Santíssima, aquesta vegada de part del seu Fill. Perquè Ella fou la primera que escoltà i acceptà la Paraula de Déu en l'anunci de l'Àngel amb el seu “fiat” incondicional. Aquesta benaurança de la Paraula ens recorda també aquell altre passatge evangèlic, en què Jesús anomena com a familiar d'Ell tot el qui escolta la Paraula de Déu i la posa en pràctica: «La meva mare i els meus germans són aquells qui escolten la paraula de Déu i la practiquen» (Lc 8,21).

—Maria és Mare de l'Església. Maria és Mare de tots els qui sincerament accepten la Paraula de Déu, i proven de complir-la alegrement com a fills d'Ella.