La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

19 de març: Sant Josep, espòs de la Verge Maria
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 1,16.18-21.24a): Jacob va ser el pare de Josep, l'espòs de Maria, de la qual nasqué Jesús, l'anomenat Messies (...). Quan se li va aparèixer en somnis un àngel del Senyor (...) li digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria, la teva esposa, a casa teva: el fruit que ella ha concebut ve de l'Esperit Sant. Tindrà un fill, i li posaràs el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble». Quan Josep es despertà, va fer el que l'àngel del Senyor li havia manat.

La dignitat del treball

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, festa de sant Josep, considerem teològicament la realitat del treball. La "Bíblia" mostra que el treball pertany a la condició originària de l'home. Quan el Creador plasmà l'home conforme a la seva imatge i semblança, el convidà a treballar la terra... I el mateix Fill de Déu, fent-se semblant en tot a nosaltres, dedicà molts anys a activitats manuals (era el "fill del fuster").

El treball és fonamental per al desenvolupament de l'home i de la societat. S'ha d'organitzar "sempre" dins del ple respecte a la dignitat humana i al servei del bé comú: l'home és subjecte i protagonista del treball. Alhora, és indispensable que l'home no es deixi dominar pel treball, no el pot idolatrar tot pretenent trobar en ell el sentit darrer i definitiu de la vida.

—Cal viure una espiritualitat que ajudi els creients a santificar-se a través del seu treball, tot imitant sant Josep, que cada dia degué proveir amb les seves mans les necessitats de la Sagrada Família.