La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dilluns 25 de durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 8,16-18): En aquell temps, Jesús digué a la gent: «Però ningú, encenent un llum, no el tapa amb un atuell o el posa sota el llit, sinó que el posa en un canelobre, perquè els qui entren vegin la llum (...)».

Què és la "Doctrina social de l'Església"?

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui recordem que Jesucrist es presentà com la "llum del món". És tasca de la "Doctrina social de l'Església" projectar aquesta llum sobre el món, tot amarant d'una manera efectiva els cors dels homes i les estructures terrenals. Aquest ensenyament social de l'Església és "caritas in veritate in re sociali", anunci de la veritat de l'amor del Crist en la societat.

Dita doctrina és servei de la caritat, però en la veritat. El desenvolupament, el benestar social, una solució adequada als greus problemes socioeconòmics que afligeixen la humanitat, necessiten aquesta veritat. La fe cristiana s'ocupa del desenvolupament, no recolzant-se en privilegis o posicions de poder, sinó solament en el Crist, al qual ha de remetre's tota vocació autèntica al desenvolupament humà integral. L'Evangeli és un element fonamental del desenvolupament perquè, en ell, Jesucrist manifesta plenament l'home al propi home.

—Senyor, precisament perquè tu pronuncies el "sí" més gran a l'home, jo no puc deixar d'obrir-me a la vocació divina per a realitzar-me.