La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dilluns 6 durant l'any
Descarregar
Text de l'Evangeli (Mc 8,11-13): En aquell temps, sortiren els fariseus i començaren a discutir amb ell [Jesús], i, temptant-lo, li demanaven un senyal del cel. I sospirant en el seu esperit (...), acomiadant-los, s’embarcà un altre cop i se n’anà a l’altra riba.

Crist no es llança des del pinacle del Temple

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui —i continuadament— hom demana un "senyal" al Senyor. El diable també ho "intentà"... i el "temptà" al desert: "Si ets Fill de Déu...". Escoltarem novament aquestes paraules als qui es burlaven de Jesús al Calvari: "Si ets el Fill de Déu, baixa de la creu". Es superposen la burla i la temptació: per a esdevenir creïble, el Crist ha de donar una prova del que diu ser.

Es "provat" de la mateixa manera que hom prova una mercaderia: s'ha de sotmetre a les condicions que nosaltres considerem necessàries per arribar a una certesa. Aquesta petició de proves acompanyà Jesús durant tota la seva vida. "Si ets Fill de Déu...": quin desafiament! El seu senyal, però, foren la "petitesa" i els "bolquers"; no cedí a l'expedient de "pa i circ": ni convertí pedres en pans, ni baixà de la Creu, ni es llançà des de...

—Crist no es llança des del pinacle del Temple. Però ha davallat a l'abisme de la mort, com acte de l'amor de Déu pels homes.