La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimarts 7 de Pasqua
Descarregar
Text de l'Evangeli (Jn 17,1-11a): En aquell temps, Jesús va alçar els ulls al cel i digué: «(...) Glorifica'm tu, Pare, al teu costat, amb la glòria que jo tenia vora teu abans que el món existís. He fet conèixer el teu nom als qui tu has pres del món i m'has donat (...). Han reconegut realment que jo he sortit de tu, i han cregut que tu m'has enviat (...)».

Déu Fill, enviat pel Pare

Mn. Antoni CAROL i Hostench (Sant Cugat del Vallès, Barcelona, Espanya)

Avui podem avocar-nos al cor del Crist i, astorats, contemplem la immensitat del panorama que se'ns descobreix amb ocasió d'aquest col•loqui amb el seu Pare. Un panorama infinit i etern, ja que la seva íntima unitat remunta des de... "molt abans" de la creació del món. I és que el Crist és el mateix Fill etern del Pare.

Del Pare que l'engendra espiritualment, procedeix eternament com Fill engendrat. I del Pare procedeix també en el temps, perquè ha estat enviat al món amb la missió de "prendre'ns" del món. Aquesta missió és com una continuació en el temps de la seva procedència filial del Pare.

—Pare Sant, gràcies al vostre amor, la filiació del vostre Fill s'ha "perllongat" en la seva encarnació salvadora. Vull esdevenir el vostre fill en el vostre Fill. Ajudeu-me a ser-ho, per l'assistència de l'Esperit Sant, el Vostre Diví Amor, que ha estat vessat als nostres cors.