La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimecres 1 de Quaresma
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 11,29-32): En aquell temps, s'anava reunint encara més gent, i Jesús començà a dir: «La gent d'aquesta generació és dolenta: demana un senyal, però no els en serà donat cap altre que el de Jonàs. Perquè així com Jonàs va ser un senyal per a la gent de Nínive, també el Fill de l'home ho serà per a aquesta generació (...). I aquí hi ha alguna cosa més que Jonàs».

Jesús, el "vertader Jonàs"

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, Jesús se'ns presenta com "algú més que Jonàs". Jesucrist carregà amb la culpa de tota la humanitat; entrà amb ella al Jordà. Inicià la seva vida pública tot prenent el lloc dels pecadors. La inicià amb l'anticipació de la creu. És, per dir-ho així, el vertader Jonàs que digué als mariners: "Preneu-me i llanceu-me al mar" (Jo 1,12).

Si en la resurrecció de Llàtzer veiem la resposta de Jesús davant la petició de signes per part dels seus contemporanis, nogensmenys la seva resposta central fou: "Tres dies i tres nits estigué Jonàs al ventre del monstre marí, així estarà el Fill de l'home al cor de la terra tres dies i tres nits" (Mt 12,40).

—El senyal de Déu per als homes és el Fill de l'home, Jesús mateix. I ho és de manera profunda en el seu misteri pasqual, en el misteri de mort i resurrecció. Ell mateix és el "signe de Jonàs". Creure en Ell, i seguir-lo, és el gran signe de Déu.