La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimecres 1 de Quaresma
Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 11,29-32): En aquell temps, s'anava reunint encara més gent, i Jesús es posà a dir-los: «Aquesta generació és una generació dolenta: demana un senyal, però no se li donarà altre senyal que el senyal de Jonàs. Ja que, com Jonàs va ser un signe per als ninivites, així serà també el Fill de l’home per a aquesta generació (...). I mireu que hi ha alguna cosa més que Jonàs aquí!».

Jesús, el "vertader Jonàs"

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, Jesús se'ns presenta com "algú més que Jonàs". Jesucrist carregà amb la culpa de tota la humanitat; entrà amb ella al Jordà. Inicià la seva vida pública tot prenent el lloc dels pecadors. La inicià amb l'anticipació de la creu. És, per dir-ho així, el vertader Jonàs que digué als mariners: "Preneu-me i llanceu-me al mar" (Jo 1,12).

Si en la resurrecció de Llàtzer veiem la resposta de Jesús davant la petició de signes per part dels seus contemporanis, nogensmenys la seva resposta central fou: "Així com Jonàs va estar tres dies i tres nits en el ventre del cetaci, així el Fill de l’home estarà tres dies i tres nits en el cor de la terra" (Mt 12,40).

—El senyal de Déu per als homes és el Fill de l'home, Jesús mateix. I ho és de manera profunda en el seu misteri pasqual, en el misteri de mort i resurrecció. Ell mateix és el "signe de Jonàs". Creure en Ell, i seguir-lo, és el gran signe de Déu.