La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dimarts 3 de Quaresma

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 18,21-35): En aquell temps, Pere preguntà a Jesús: «Senyor, quantes vegades hauré de perdonar al meu germà les ofenses que em faci? Set vegades?». Jesús li respon: «No et dic set vegades, sinó setanta vegades set. Per això passa amb el Regne del cel com amb un rei que volgué demanar comptes als seus subordinats. Tot just havia començat, quan li'n van portar un que li devia deu mil talents. Com que no tenia amb què pagar (...), se li va llançar als peus i, prosternat, li deia: ‘Tingues paciència amb mi i t'ho pagaré tot’. Llavors, compadit d'ell, el senyor deixà lliure aquell subordinat i li va perdonar el deute.

»Quan aquell home sortia, va trobar un dels seus companys que tan sols li devia cent denaris. L'agafà i l'escanyava dient: ‘Paga'm el que em deus’. El company se li va llançar als peus i li suplicava: ‘Tingues paciència amb mi i ja t'ho pagaré’. Però ell s'hi va negar i el va fer tancar a la presó (...). El senyor va fer cridar aquell home i li digué: ‘Servidor dolent (...), ¿no t'havies de compadir del teu company, com jo m'havia compadit de tu?’ (...)».

La "Paràbola del servent despietat" (el perdó només és efectiu en qui sap perdonar)

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, amb la perspectiva del "gran perdó" de Déu que Jesús implora i assoleix des de la Creu, entenem que l'ofensa només se supera mitjançant el perdó, i que el perdó sols pot ser efectiu en qui, al seu torn, perdona (així ho manifestem en pregar el "Parenostre"). El tema del "perdó" apareix continuadament en tot l'Evangeli.

Déu, duent la iniciativa, ha vingut al nostre encontre amb vista a reconciliar-nos amb Ell; pel perdó ha pagat el preu del descendiment a les misèries de l'existència humana i a la mort de Creu. Com a contrapunt, tenim la "Paràbola del servent despietat": a aquest li havia estat perdonat l'increïble deute de deu mil talents, però després no estigué disposat a perdonar el deute —ridícul en comparança— de cent denaris que li devien. Qualsevol cosa que haguem de personar-nos mútuament és sempre poc comparat amb la bondat de Déu que ens perdona a tots!

—Senyor, ajudeu-me a recordar freqüentment la vostra petició des de la Creu: "Pare, perdoneu-los, perquè no saben el que es fan".