La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Diumenge XVIII (C) de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 12,13-21): En aquell temps, (...) [Jesús] digué a la gent: «Estigueu alerta, guardeu-vos de tota ambició de riquesa, perquè, ni que nedi en l'abundància, la vida d'un home no prové pas dels seus béns».

I els explicà una paràbola: «A un home ric, la terra li va donar molt. Ell pensava: (...)‘Tens molts béns en reserva per a molts anys; reposa, menja, beu i diverteix-te’. Però Déu li digué: ‘Insensat! Aquesta mateixa nit et reclamaran la vida, i tot això que has acumulat, de qui serà?’. Així passa amb el qui reuneix tresors per a ell mateix i no es fa ric davant de Déu».

Creure’s autosuficient ha induït l’home a confondre la felicitat amb formes immanents de benestar material

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, a vegades, l’home modern té l’errònia convicció de ser l’únic autor de si mateix, de la seva vida i de la societat. És una presumpció fruit del tancament egoista en si mateix, que procedeix del pecat dels orígens. Creure’s autosuficient ha induït l’home a confondre la felicitat i la salvació amb formes immanents de benestar material y actuació social.

El desenvolupament econòmic, social i polític necessita, si vol ser autènticament humà, donar espai al principi de gratuïtat com a expressió de fraternitat. L’economia i les finances, en ser instruments, poden ser mal utilitzats quan el qui els gestionen té solament referències egoistes. La doctrina social de l’Església sosté que es poden viure relacions autènticament humanes, d’amistat i sociabilitat, de solidaritat i de reciprocitat, també dins l’activitat econòmica i no solament fora o “després” d’ella.

—La vida econòmica ha de ser copsada com una realitat de múltiples dimensions: en totes elles ha d’haver respecte per la reciprocitat fraterna.