La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Dissabte 24 de durant l'any

Descarregar
Text de l'Evangeli (Lc 8,4-15): En aquell temps, es reuní una gran gentada entorn de Jesús i hi acudien de totes les poblacions. Ell els digué, valent-se d'una paràbola: «Un sembrador va sortir a sembrar la seva llavor. Tot sembrant, una part de les llavors va caure arran del camí i fou trepitjada, o bé els ocells se la van menjar. Una altra part va caure a la roca; però, quan la planta començava a créixer, es va assecar, perquè no tenia saó. Una altra part va caure entre els cards; els cards van créixer al mateix temps i l'ofegaren. Una altra part de les llavors va caure en terra bona, va créixer i va donar fruit fins al cent per u. I, acabat de dir això, exclamà: «Qui tingui orelles per a escoltar, que escolti».

Els seus deixebles li preguntaven què volia dir aquella paràbola. Ell respongué: «A vosaltres, Déu us dóna a conèixer els designis secrets del seu Regne; als altres, en canvi, se'ls parla en paràboles, per tal que mirin bé, però no hi vegin; escoltin, però no entenguin (...)».

Des de la Creu, Déu ens "obre els ulls i les oïdes"

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, escoltada la "Paràbola del sembrador", els deixebles pregunten al Mestre pel seu significat. A través d'una resposta enigmàtica, els diu per què parla en paràboles a la gent. En el nucli de la resposta s'hi troben unes paraules quasi iròniques, inspirades en Isaïes.

El profeta havia "fracassat" perquè el seu missatge no era "políticament correcte". Però, a través d'aquest mateix fracàs, les seves paraules resultaren eficaces. És el mateix destí de Jesucrist: la Creu, de la qual brolla una gran fecunditat. Aquí la "Paràbola del sembrador" és molt il•lustrativa. El temps de Jesús és el temps de la llavor i de la sembra. Jesús mateix és el gra que, "fracassant" a la Creu, morirà tot donant molt de fruit. Essent elevat a la Creu —tal com havia predit— atrauria tots cap a Ell.

—Jesús, amb Vós el "fracàs" dels profetes apareix sota una altra llum: la vostra Creu és el mode d'aconseguir que tots els ulls i totes les oïdes s'obrin envers Déu.