La nostra pàgina utilitza cookies per millorar l'experiència d'usuari i li recomanem acceptar el seu ús per aprofitar plenament la navegació

Master·evangeli.net

Evangeli d'avui + breu explicació teològica

Diumenge XXXIV de durant l'any: Nostre Senyor Jesucrist, Rei de tot el món (A)

Descarregar
Text de l'Evangeli (Mt 25,31-46): En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Quan el Fill de l'home vindrà ple de glòria, acompanyat de tots els àngels, s'asseurà en el seu tron gloriós. Tots els pobles es reuniran davant seu, i Ell destriarà la gent els uns dels altres, com un pastor separa les ovelles de les cabres, i posarà les ovelles a la seva dreta i les cabres a la seva esquerra (...). I aquests aniran al càstig etern, mentre que els justos aniran a la vida eterna».

El "Judici final": gràcia i justícia

REDACCIÓ evangeli.net (elaborat a partir de textos de Benet XVI) (Città del Vaticano, Vaticà)

Avui, la imponent imatge del Judici final hem de considerar-la no com quelcom terrorífic, sinó com a motiu d'una esperança que, simultàniament, apel•la la nostra responsabilitat. Déu és justícia i crea justícia: aquest és el nostre consol i la nostra esperança. Però en la seva justícia s'hi troba també la gràcia.

Això ho descobrim en adreçar una mirada vers Jesucrist crucificat i ressuscitat. Ambdues —justícia i gràcia— han de ser vistes en llur justa relació. La gràcia no exclou la justícia; no converteix la injustícia en dret. El Judici de Déu és esperança, tant perquè és justícia, com també perquè és gràcia. Si fos solament gràcia, faria irrellevant tot el que és terrenal i Déu continuaria a deure'ns la resposta a la pregunta sobre la justícia dins la nostra història. Si fos pura justícia, seria finalment només un motiu de temor.

—La vostra encarnació, Senyor, ha unit judici i gràcia de tal manera que la justícia s'estableix amb fermesa. Nogensmenys, la gràcia em permet encaminar-me ple de confiança vers l'encontre amb el meu "Jutge-Advocat".